Søkeresultat: Endokrinologi

search

Periode

  • År: Måned:

18 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Forskningsstipend innen diabetes

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) ønsker både unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke om forskningsstipend innen diabetes

Stipendet på 75 000 NOK er ment å stimulere klinisk forskning i Norge innen terapiområdet diabetes. Alle leger som forsker innen dette feltet er velkomne til å søke.

Send søknad innen 20.09.18 til atle.berger.egeland@astrazeneca.com

 

Forskningsstipend innen diabetes

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) ønsker både unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke om forskningsstipend innen diabetes

Stipendet på 75 000 NOK er ment å stimulere klinisk forskning i Norge innen terapiområdet diabetes. Alle leger som forsker innen dette feltet er velkomne til å søke.

Send søknad innen 20.09.18 til atle.berger.egeland@astrazeneca.com

 

Pasientinformasjon hypoparatyreoidisme

ESE har laget en pasientinformasjon for hypoparatyreoidisme som nå er oversatt til norsk.

Indremedisinsk høstmøte 2015

Årets høstmøte, hvor Norsk Indremedisinsk forening også feirer sitt 100-årsjubileum, finner sted torsdag 5. og fredag 6. november fra klokken 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo.

Scandinavian Society for the Study of Diabetes

Velkommen til det 50. møte i Scandinavian Society for the Study of Diabetes som holdes i Royal Christiania Hotel, Oslo 24.-26. April 2015.

Indremedisinsk høstmøte 2014

Velkommen til Indremedisinsk høstmøte torsdag 6. og fredag 7. november, kl 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo. Temadagen torsdag er viet akutt indremedisin, med foredrag om hyponatremi, trombolyse ved lungeemboli, endokarditt, med mer. Samme dag har vi helsepolitisk debatt om ny organsiering av akuttmottakene i Norge. Fredag får vi nytt fra grenspesialitetene, med foredrag blant annet om ebola, trombolyse ved hjerneslag, og om tarmfloraens betydning for overvekt.

Nr. 2/2014

Tema for denne utgaven av Indremedisineren er hjerneslag. Fagartiklene tar for seg kardiorenalt syndrom og arvelig hjertearytmisyndromer.

Nr. 1/2014

Fagartiklene tar denne gangen blant annet for seg aminoglykosider og sepsisanbefalinger, råd for riktig bruk av Direktevirkende perOrale AntiKoagulantia (DOAK), og akutt funksjonssvikt hos eldre. Temaet er nyre, og artiklene gjelder blant annet kronisk nyresykdom, lipdisenkende behandling, og arvelige nyresykdommer.

Vintermøtet 2014

Vintermøtet 2014 ble avholdt i Trondheim 12.-14. mars 2014.

Nr. 4/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Gastro. Diffus parenkymatøs lungesydom - årsaker og utredning. Fecestransplantasjon - en kur for det meste? Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom.

Nasjonal veileder i Endokrinologi

Oppstartsmøte for arbeidet med å lage en Nasjonal veileder i Endokrinologi. Soria Moria hotell, Oslo, 30.-31. januar 2014.

Indremedisinsk høstmøte 2013 - Endelig program!

Husk Indremedisinsk høstmøte torsdag 31.10. og fredag 1.11., kl 8.30-16.00. Det blir klinisk symposium om feber av ukjent årsak, presentasjon av nye nasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling, innlegg om riktig bruk av nye peorale antikoagulantia, flyreiser ved kronisk lungesykdom, og retningslinjer for sepsisbehandling i sykehus, blant mye annet. Torsdag ettermiddag blir det helsepolitisk debatt, hvor vi skal diskutere temaet: Hva er feil med organiseringen av sykehusvesenet i Norge, og hva er alternativet?

Nr. 3/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Ultralyd i indremedisin. Les om anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk, ultralyd ved lungesykdommer, ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av mage/tarm.

Nr. 2/2013

Diabetes er hovedtema i andre utgave av Indremedisineren 2013. Les også om lettkjedeamyloidose, interstitielle pneumonier, HbA1c som diagnosticum samt ACP 2013.

Nr. 1/2013

I årets første utgave av Indremedisineren kan du lese om blant annet disse sakene: Kan fisk og omega-3-fettsyrer redusere infarktstørrelsen? Kasuistikk: Hyperthereose, hematuri og positiv c-ANCA. Reisebrev fra ESIM.

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Det er nå kommet nye steroidkort til bruk for pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt.

Nr. 4/2012

Treningens rolle i preventiv geriatri. Debatt: - warfarin eller nyere antikoagulantia ved atrieflimmer? Indremedisinsk høstmøte 2012.

Grunnlagsdokument

Norske Yngre Indremedisineres grunnlagsdokument synliggjør foreningens arbeidsmål, vedtekter og geografiske inndeling.

18 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Endokrinologi

Emner