Søkeresultat: Gastroenterologisk kirurgi

search

Periode

  • År: Måned:

33 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Årsmøte Lillehammer 7.-9. februar 2019

Påmelding her 

Lenke for påmelding til styret, æresmedlemmer og andre som skal ha dekket kostnader.

Lenke for påmelding for utstillere

Det blir presentasjon av abstrakt etter lunsj torsdag 7. og fredag 8. Lørdag står NGFs interessegruppe for GI ultrasonografi for symposiet før lunsj. Program legges ut når det er klart.

  

Abstraktfrist, Lillehammer: 15. november

Abstraktfristen for NGFs vintermøte på Lillehammer 7.-9. februar 2019 er 15. november. 
Alle aksepterte abstrakt vil denne gangen bli presentert enten muntlig eller som poster under abstraktsesjonene torsdag 7. eller fredag 8. februar.
Uvelgelse av abstrakt til muntlig presentasjon vil bli prioritert slik:
1) Originalarbeider
2) Metodebeskrivelser og kasuistikker
3) Rapporter om pågående og kommende studier
Man vil prioritere unges mulighet til å presentere, kirurgiske emner og også ta hensyn til geografisk spredning.
Abstrakt sendes til margit.brottveit@gmail.com
NB! Bruke abstraktmal

B-gren-leger: søk om deltakelse på det 17. ECCO Intensive Advanced Course in IBD i København 6-7 mars 2019

NGF har mulighet til å sende to yngre, IBD-interesserte leger til det 17. ECCO Intensive Advanced Course in IBD i København 6-7 mars 2019. Dette kurset foregår forut for den ordinære ECCO-kongressen. Detaljert program her

Send en kort (maks en halv side) søknad og CV på engelsk til: kristin.kaasen.jorgensen@ahus.no innen 20 august. Reise og opphold må dekkes av kandidatens avdeling og dette bør derfor avklares før innsending av søknad. Uttatte kandidater må også være ECCO-medlem i 2019. Søknadene vurderes av ECCOs nasjonale representanter overlege Marte Lie Høivik, Ullevål sh og overlege Kristin Kaasen Jørgensen Ahus.

 

NGFs årsmøte Lillehammer

Programmet for NGFs årsmøte 8.-10. februar nærmar seg ferdigstilling og vert lagt ut her og sendt ut på fellesmail i løpet av komande veke. Det var gledeleg mange innsendte abstrakt. De som ikkje har fått annan beskjed, skal presentere dykkar abstrakt muntleg (5 min + 2 min til spørsmål) torsdag eller fredag. Ingen abstrakt vert presentert som poster i år. 

Scandinavian Transplant Society, Oslo, 2.-4. mai 2018

Årsmøte Lillehammer 08.02-10.02.18

Ny påmeldingslink til Norsk gastroenterologisk forenings årsmøte på Lillehammer som inkluderer påmelding av ledsagere.

Abstraktfrist NGF-årsmøtet, 15/11

Nordic EUS Göteborg 2017

INHSU 2016- HCV behandling hos rusmiddelbrukere

Ledende internasjonal konferanse om HCV behandling hos rusmiddelbrukere avholdes i år i Oslo på Raddison Blue Scandinavia  7.- 9.september 2016. Hjemmeside

Årsmøte Lillehammer 04. -06.02 2016

Årsmøte Lillehammer 04-06.02 2016

Link til info/påmelding

Årsmøte Lillehammer 06. - 10.02 2019

Årsmøte Lillehammer 08.-10. februar 2018

Årsmøte Lillehammer 09.- 11.02 2017

Årsmøte Lillehammer 05. -07. 02 2015

Program årsmøtet 2015

Årsmøte Lillehammer 31.01 - 01.02. 2014

Upper Linear and radial endoscopic ultrasound

Welcome to UPPER LINEAR AND RADIAL ENDOSCOPIC ULTRASOUND ANALYSIS WORKSHOP, on-line course through a web application that uses the latest technology in visualization and provides an in-depth knowledge about upper endoscopic ultrasound.

Spanish Society of Digestive Endoscopy, SEED, supports the on-line learning and training and organise with CITEC-B, Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Biomédico, this course aimed at improving capacities of Health professionals.


MDT symposium 2013

Dear colleagues,

The endoscopic approach to pre-malignant and malignant lesions in the upper and lower GI tract has seen substantial technological progress in the last decade. New techniques like HALO and ESD have extended our ability to remove pre-malignant and malignant lesions in patients who are unfit for surgery. The goal of this international and multi-disciplinary symposium is to provide the participants with an update on several new endoscopic techniques used in the upper and lower GI tract.

Quality in Endoscopy Upper GI endoscopy & neoplasia symposium

Quality in Endoscopy Upper GI endoscopy & neoplasia symposium:

Date:                    April, 19 – 20, 2013

Location:             SANA Lisboa Hotel, Lisbon, Portugal

Utlysning av stipend og priser

I forbindelse med  Legeforeningens landsstyremøter er det tradisjon for å dele ut følgende priser og stipender:

 

Studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond til to yngre indremedisinere.

Marie Spångberg-prisen til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats.

Legeforeningens to kvalitetspriser for stimulering til kvalitetsarbeid i helsetjenesten.

33 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Fjern Gastroenterologisk kirurgi