Søkeresultat: Hjertesykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

25 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

National Heart Failure Societies Summit 2017 i Krakow, Polen.

Nyheter innen hjertesvikt

Hjertesvikt nå like vanlig som de 4 vanligste krefttypene tilsammen

AKTUELLE KONGRESSER høst 2018 (høstmøtet og EuroEcho-Imaging)

Indremedisinsk høstmøte 2015

Årets høstmøte, hvor Norsk Indremedisinsk forening også feirer sitt 100-årsjubileum, finner sted torsdag 5. og fredag 6. november fra klokken 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo.

Indremedisinsk høstmøte 2014

Velkommen til Indremedisinsk høstmøte torsdag 6. og fredag 7. november, kl 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo. Temadagen torsdag er viet akutt indremedisin, med foredrag om hyponatremi, trombolyse ved lungeemboli, endokarditt, med mer. Samme dag har vi helsepolitisk debatt om ny organsiering av akuttmottakene i Norge. Fredag får vi nytt fra grenspesialitetene, med foredrag blant annet om ebola, trombolyse ved hjerneslag, og om tarmfloraens betydning for overvekt.

Nr. 2/2014

Tema for denne utgaven av Indremedisineren er hjerneslag. Fagartiklene tar for seg kardiorenalt syndrom og arvelig hjertearytmisyndromer.

Nr. 1/2014

Fagartiklene tar denne gangen blant annet for seg aminoglykosider og sepsisanbefalinger, råd for riktig bruk av Direktevirkende perOrale AntiKoagulantia (DOAK), og akutt funksjonssvikt hos eldre. Temaet er nyre, og artiklene gjelder blant annet kronisk nyresykdom, lipdisenkende behandling, og arvelige nyresykdommer.

Nr. 4/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Gastro. Diffus parenkymatøs lungesydom - årsaker og utredning. Fecestransplantasjon - en kur for det meste? Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom.

Indremedisinsk høstmøte 2013 - Endelig program!

Husk Indremedisinsk høstmøte torsdag 31.10. og fredag 1.11., kl 8.30-16.00. Det blir klinisk symposium om feber av ukjent årsak, presentasjon av nye nasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling, innlegg om riktig bruk av nye peorale antikoagulantia, flyreiser ved kronisk lungesykdom, og retningslinjer for sepsisbehandling i sykehus, blant mye annet. Torsdag ettermiddag blir det helsepolitisk debatt, hvor vi skal diskutere temaet: Hva er feil med organiseringen av sykehusvesenet i Norge, og hva er alternativet?

Nr. 3/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Ultralyd i indremedisin. Les om anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk, ultralyd ved lungesykdommer, ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av mage/tarm.

Anbefalinger for utredning og behandling av hjertesvikt

Aktuelle anbefalinger for utredning og behandling av hjertesvikt finner du nedunder. I Norge har man tradisjonelt forholdt seg til de europeiske «guidelines» utgitt av vår moderorganisasjon, European Society of Cardiology (ESC).

Nr. 2/2013

Diabetes er hovedtema i andre utgave av Indremedisineren 2013. Les også om lettkjedeamyloidose, interstitielle pneumonier, HbA1c som diagnosticum samt ACP 2013.

PM- og ICD-statistikk for 2012 (Hjf nr. 2, 2013)

Nr. 1/2013

I årets første utgave av Indremedisineren kan du lese om blant annet disse sakene: Kan fisk og omega-3-fettsyrer redusere infarktstørrelsen? Kasuistikk: Hyperthereose, hematuri og positiv c-ANCA. Reisebrev fra ESIM.

Asle Hirth disputerer på bruk av vevsdoppler for tidlig deteksjon av kardiomyopati

Barnelege Asle Hirth forsvarer sin avhandling ”Left ventricular systolic deformation in subclinical metabolic cardiomyopathies” torsdag 21. februar 2013.

Nr. 4/2012

Treningens rolle i preventiv geriatri. Debatt: - warfarin eller nyere antikoagulantia ved atrieflimmer? Indremedisinsk høstmøte 2012.

Ekkoteknikerrutdanning ved NTNU

NTNU i Trondheim tilbyr formalisert utdanning i medisinsk ultralydavbildning med spesialisering i ekkokardiografi (hjerte) eller vasculær ultralyd (kar) for nordiske søkere.Utdanningen er et 2-årig delstudium, som gir grunnleggende opplæring i ekkokardiografi og formell studiekompetanse. Målgruppe er i utgangspunktet sykepleiere og radiografer fra hjerteavdelinger, men NTNU opplyser at også leger har vist interesse for utdanningen. Det er opptak hvert andre år, neste opptak  våren 2018  Mer info i lenker

FDA advarer mot sildenafil hos barn

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) advarer mot at legemiddelet sildenafil brukes på indikasjonen pulmonal hypertensjon hos barn 1-17 år.

PM- og ICD-statistikk for 2011 (Hjf nr. 2, 2012)

Internasjonalt symposium om medfødte hjertefeil

OUS-Rikshospitalet7. juni 2012 arrangeres  Oslo International Symposium: Congenital Heart Disease - a Lifelong Matter ved OUS-Rikshospitalet. I forkant av symposiet arrangeressamarbeidsmøte for norske barnekardiologer.

25 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Fjern Hjertesykdommer

Emner