Søkeresultat: Karkirurgi

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Michel Von Schaardenburgh har publisert to artikler i internasjonale tidskrift i 2017

Artiklene handler om klaudikanter og effekt på trening.

Carotis.no

NKKF oppretter en egen nettside som omtaler den norske carotisstudien. 

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) publiserer Interaktiv Resultater

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) er et av de første  nasjonale registrere som publiserer sine resultater offentlig  som en interaktiv nettløsning. Brukere, som pasienter, helsemyndigheter og behandlere, kan direkte sammenligne aktivitet og resultater.

40 % av norske slagpasienter som skal gjennomgå risikoreduserende kirurgi får ikke behandling i tide.

Resultater fra den norske carotisstudien er publisert i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

4 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Karkirurgi