Søkeresultat: Lungesykdommer

search

Periode

  • År: Måned:

25 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Nordic Lung Congress 2019

Nordic Lung Congress 2019 arrangeres i Tallinn June 12. - 14. 2019. Se www.nlc2019.ee for nærmere info. 

Vårdprogram för Sarkoidos 2018

Svensk Lungemedicinsk Förening har oppdatert sitt handlingsprogram for sakoidose. 

Bronkoskopiforum

Det 12. Bronkoskopiforum arrangeres i år fredag 9. mars på Rikshospitalet. Se vedlegg for program og påmelding. 

Januarhilsen

Se vedlegg

Indremedisinsk høstmøte 2015

Årets høstmøte, hvor Norsk Indremedisinsk forening også feirer sitt 100-årsjubileum, finner sted torsdag 5. og fredag 6. november fra klokken 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo.

Indremedisinsk høstmøte 2014

Velkommen til Indremedisinsk høstmøte torsdag 6. og fredag 7. november, kl 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo. Temadagen torsdag er viet akutt indremedisin, med foredrag om hyponatremi, trombolyse ved lungeemboli, endokarditt, med mer. Samme dag har vi helsepolitisk debatt om ny organsiering av akuttmottakene i Norge. Fredag får vi nytt fra grenspesialitetene, med foredrag blant annet om ebola, trombolyse ved hjerneslag, og om tarmfloraens betydning for overvekt.

Nr. 2/2014

Tema for denne utgaven av Indremedisineren er hjerneslag. Fagartiklene tar for seg kardiorenalt syndrom og arvelig hjertearytmisyndromer.

Nr. 1/2014

Fagartiklene tar denne gangen blant annet for seg aminoglykosider og sepsisanbefalinger, råd for riktig bruk av Direktevirkende perOrale AntiKoagulantia (DOAK), og akutt funksjonssvikt hos eldre. Temaet er nyre, og artiklene gjelder blant annet kronisk nyresykdom, lipdisenkende behandling, og arvelige nyresykdommer.

Nr. 4/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Gastro. Diffus parenkymatøs lungesydom - årsaker og utredning. Fecestransplantasjon - en kur for det meste? Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom.

Program høstmøtet 2013

Indremedisinsk høstmøte 2013 - Endelig program!

Husk Indremedisinsk høstmøte torsdag 31.10. og fredag 1.11., kl 8.30-16.00. Det blir klinisk symposium om feber av ukjent årsak, presentasjon av nye nasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling, innlegg om riktig bruk av nye peorale antikoagulantia, flyreiser ved kronisk lungesykdom, og retningslinjer for sepsisbehandling i sykehus, blant mye annet. Torsdag ettermiddag blir det helsepolitisk debatt, hvor vi skal diskutere temaet: Hva er feil med organiseringen av sykehusvesenet i Norge, og hva er alternativet?

Nr. 3/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Ultralyd i indremedisin. Les om anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk, ultralyd ved lungesykdommer, ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av mage/tarm.

Høstmøtet 2013

Hei alle sammen.

Vedlagt ligger invitasjon til høstens store eventyr - HØSTMØTET.

Møtet arrangeres tradisjon tro på Grand Hotell, Oslo 8. og 9. november, Styret legger opp til spennende faglig program. Det skal avholdes generalforsamling med valg på nytt styre og ny spesialitetskomite.

Og vi skal ha festmidag med priser m.m.

Styret håper mange har lyst å ta på seg verv når velgkomiteen ringer.

Jeg håper jeg ser akkurat deg!!

Styret inviterer spesielt  leger i spesialisering for lungefaget. 

Husk det er elektronisk påmelding via linken i invitasjonen.

for styret

Terje Tollåli

 

VEDLEGG:

Høstmøtet 2013

Invitasjon til NFLs høstmøte 8.-9. november

Sted Grand hotell, Oslo

Styret i Norsk forening for lungemedisin ønsker å invitere alle sine medlemmer til foreningens tradisjonelle høstmøte på Grand hotell 8. og 9  november.

Møtet vil følge tradisjonelt oppsett med

Fredag, start kl 08.30

Generalforsamling:     Årsmelding og Regnskap vil bli lagt ut medio oktober.

                                   Valg styre

                                   Valg spesialitetskomite

Faglig tema:              Nasjonal standard for spirometriverdier

                                    5 - 10 -20 klarer vi det?

Frie foredrag            Se egen invitasjon for bidrag som er sendt ut og  http:/lunge.no Vi                                    trenger bidrag

Festmiddag

 

Lørdag start 09.00

Faglig tema Ambulerende oksygen

Symposium Astra Zeneca

 Endelig program

Vil bli annonsert senere

 

Egenandel      kr 1000.-

 

Glaxo Smith Kline vil arrangere forskningsdag og symposium torsdag 7. november. Tilreisende som deltar på GSKs symposium vil få dekket reise til Oslo og 1 overnatting torsdag til fredag av GSK.  GSK har sendt ut egen invitasjon

Medlemmer  som også deltar på lørdagens program og som trenger overnatting vil få dekket hotell fredag til lørdag av NFL

 Påmelding elektronisk på følgende link:

Link til påmelding er :   www.nfl2013.axaco.se

 Påmelding er bindende innen 1. november.

Hvis problem med hyperkobling, kopier nettadressen, så du kommer inn

 

Dessverre vil ikke hjemreisen heller ikke i år bli dekket fullt. Men deltagere kan søke NFL om å få dekket utgifter som overstiger kr 1000.- med billigste offentlige kommunikasjonsmiddel (ikke privatbil eller drosje) som deltagerne ikke klarer å få dekket på annen måte.

Vel møtt

 

Terje Tollåli

Leder

Frie foredrag, høstmøtet 2013

Hei alle sammen

Høstmøtet arrangeres som kjent fredag 8, og lørdag 9. november

Tradisjon tro ønsker vi bidrag fra dere i form av frie foredrag. Det er en flott mulighet å presentere små eller større forsknings- eller kvalitetssikkerhetsprosjekt

Send abstrac inn innen 20. oktober til Tone Sjåheim

Tsjaahei@ous-hf.no

mvh

Terje Tollåli

Nr. 2/2013

Diabetes er hovedtema i andre utgave av Indremedisineren 2013. Les også om lettkjedeamyloidose, interstitielle pneumonier, HbA1c som diagnosticum samt ACP 2013.

50 års jubileumssymposium for oppdagelsen av alfa 1 antitrypsinmangel i Malmø

Nr. 1/2013

I årets første utgave av Indremedisineren kan du lese om blant annet disse sakene: Kan fisk og omega-3-fettsyrer redusere infarktstørrelsen? Kasuistikk: Hyperthereose, hematuri og positiv c-ANCA. Reisebrev fra ESIM.

Nordisk lungekongress på Island 13-15 juni

Invitasjon til bronkoskopiforum 15/3-13

25 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Fjern Lungesykdommer

Emner