Søkeresultat: Medisinsk genetikk

search

Periode

  • År: Måned:

18 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Nasjonalt genetikkmøte 2018

NFMG og NSHG inviterer til det 10. nasjonale fagmøte i genetikk. Årets møte har tittelen Collaborating to improve variant interpretation og holdes i Oslo 14.-15. november.

Invitasjon finner du her.

Programmet finner du her.

Påmelding gjøres via nettsidene til NSHG.

Frist for innsending av abstract vil bli 1. oktober.

Oppdatert veileder for genomisk kopitallsdiagnostikk

Veileder for genomisk kopitallsdiagnostikk, versjon 2.0, er nå klar. Takk til Mona Nystad som har ledet arbeidet med oppdateringen!

Invitasjon til å støtte ESHGs uttalelse mot US House of Representatives Comittee on Education and Workforce

NFMG inviterer til å støtte ESHG i denne viktige saken, ved for eksempel å like/retweete ESHG og/eller ASHG på Facebook/Twitter

Nasjonalt genetikkmøte 2017

Hold av tirsdag 7. og onsdag 8.november til Årets Nasjonale genetikkmøte i Skien!

OIOslo2017- 13th International Conference on Osteogenesis Imperfecta

Den 13. internasjonale OI konferansen vil holdes i Oslo 27-30 August 2017. Hold av datoen!

Genetics - from diagnostics to treatment

Velkommen til det 8. nasjonale møtet i Medisinsk genetikk i Oslo tirsdag 15.-onsdag 16. november 2016!

Nasjonalt genetikkmøte 2016

Årets NFMG/NSHG møte arrangeres tirsdag 15.-onsdag 16.november. Sett av datoene!

Minisyndromdiagnostikkmøte 11.04.16

11.april arrangeres Minisyndrommøte på Haukeland Universitetssykehus. Se invitasjon under

Nytt styre i NFMG 2016

Det nye styret i NFMG, valgt på fagmøtet i Bergen i november 2015, konstituerer seg idag med Asbjørg Stray-Pedersen, overlege OUS, som leder

Gen-etikk kurs 9. november

Holdes på Haukeland Universitetssykehus, Bikuben kurs og konferansesenter Jonas Liesvei 21, 5021 Bergen.

Fagmøte 2015 NSHG/NFMG: "Genomics in current clinical practice

Vi har den glede å invitere alle til årets nasjonale møte i genetikk på Hotell Scandic Bergen City i Bergen, 10. og 11. november 2015.

Kurs om NGS

Personalised Genomics: "The Future is Now" 10.-14. august 2015 Radboud Summer School, Nijmegen, The Netherlands. 

Minisyndromdiagnostikkmøte

13. april 2015 fra kl 9.-16. på Haukeland University Hospital, laboratorie-bygget 6 etg , Medisinsk genetikk, rom LB6.1 og 6.2.

Fagmøte: Genetikkfaget ruster seg for framtiden

Kjære medlemmer i NFMG, NSHG og andre interesserte!

Nytt styre i NFMG

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet i Trondheim i november 2013 har konstituert seg.

Hvordan vil nye helgenomiske tester påvirke vanlig medisinsk praksis?

Norsk forening for medisinsk genetikk, Bioteknologinemnda og Norsk Selskap for human genetikk arrangerer møte om "skreddersydd medisin."

1st European Conference on Aniridia

Aniridi Norge logoAniridi Norge arrangerer konferanse om øyesykdommen aniridi 8.-10. juni 2012. Intereserte barneleger, øyeleger og genetikere inviteres til å delta.

Frokostseminar: «Visjon Ung Helse 2020»

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostseminar onsdag 23. mai fra 9 - 11

18 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Medisinsk genetikk

Emner