Søkeresultat:

search

Periode

  • År: Måned:

38 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Thyroideamøte 2019

Møte om benigne thyroidealidelser i regi av «Norsk Tyreoidea Gruppe» avholdes torsdag 24.januar 2019.

Stipend til HIMSS19

Lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for deg!

Årsmøte i NFNM 2018

Årsmøtet i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding fant sted på Sommarøy Arctic Hotel fredag 25.05.2018.

Stipend til LIS ved NSNM 2018

Stipend til tre leger i spesialisering som deltok med poster eller fritt foredrag under årets Vårmøte i nukleærmedisin.

Nukleærmedisinsk kurs del 1

Det arrangeres obligatorisk kurs for nukleærmedisinske LIS i strålefysikk, strålebiologi og strålevern. 

Julehilsen fra NFNM 2017

Julehilsen fra styret i Norsk Forening for Nukleærmedisin og molekylær avbildning, 22. des. 2017

Fire LIS-stipend til NSNM 2018

NFNM dekker reise og kursavgift til fire LIS som bidrar med poster/fritt foredrag under NSNM 2018.

PET-senterledermøte i Oslo 06.11.17.

Representanter for de fire regionale PET-sentrene møttes i Oslo 06.11.17.

Felles møte for NFNM og spesialitskomitèen

Felles halvdagsmøte for NFNM og spesialitskomitèen på legenes hus 07.11.17. 

Studiekvalitetspris til fagmiljøet ved HUS

Martin Biermann og Senter for Nukleærmedisin og PET ble tildelt Medisinsk odontologisk fakultet sin studiekvalitetspris 2017 ved Universitet i Bergen.

Festmiddag med pensjonerte kolleger

I forbindelse med 20 års jubileet for NFNM  ble pensjonerte kolleger i faget invitert til konferansen og festmiddagen lørdag 130517. 

NFNM sesjon på NSNM

Tema for den årlige NFNM sesjonen var hjertediagnostikk- før, nå og i fremtiden.

Tre LIS-stipend på NSNM 2017

Tre leger i spesialisering som hadde foredrag og poster på NSNM 2017 fikk dekket reise- og konferanseutgifter fra NFNM. 

Nyvalgt styre i NFNM

Årsmøtet i NFNM valgte nytt styre.

Velkommen til NSNM 2017

Nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger i 2015

Oversikt fra Statens strålevern vedrørende nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger ved norske sykehus.

Doktorgradskurset HEL-8021

Årsmøte NFNM 28.05.2016

Det ble avhold årsmøte i NFNM lørdag 28. mai på seilet Hotell i Molde. 13 medlemmer var tilstede. 

Harald Bugge, LIS ved OUS,  ble valgt inn som 3. varamedlem. Katrin Weigel, overlege Sørlandet sykehus, Torjan Haslerud, overlege Haukeland og Tone Johansen, LIS ved OUS ble gjenvalgt for en ny toårsperiode. 

Se her for det nye styrets sammensetning:

-Kurs- Klinisk nukleærmedisin: Organdiagnostikk og onkologi

Kurs klinisk nukleærmedisin: Organdiagnostikk og onkologi. Obligatorisk 30 timer. Avholdes i Bergen uke 45, 07.11 - 11.11.2016.

Påmeldingsfrist 07.09.2106. Klikk her for påmelding.

Invitasjon - konferanse for leger "Enkelt og håndterlig 2" - forbedringsarbeid i praksis

Invitasjon til konferansen «Enkelt og håndterlig 2» forbedringsarbeid i praksis 14.-15. november 2016 på Park Inn Hotel Oslo Airport, Gardemoen.

Interesserte medlemmer melder seg direkte på via Proviso AS. Se vedlegg:

Invitasjon_signert_med_Program.pdf


38 sider. Side 1 av 2