Søkeresultat: Pasientrettigheter

search

Periode

  • År: Måned:

1 side. Side 1 av 1

Rekkefølge:

NOF-styrets kommentar til Beslutningsforum for nye metoder's møte 19.05.14

Beslutningsforum for nye metoder valgte 19.05.14 at det offentlige ikke skulle prioritere to legemidler som kan bremse kreftutvikling for pasienter med hhv. bryst- og prostatakreft. Legemidlene er fra tidligere godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV). 

1 side. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Pasientrettigheter