Søkeresultat: Plastikkirurgi

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Nytt IQUAM dokument

IQUAM ( International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery) har nå kommet med ett nytt dokument der man gjennomgår aktuelt status for en rekke prosedyrer innen estetisk og rekonstruktiv plastikkirurgi.

Dette er det tiende i rekken. God lesing og gjennomarbeidet dokument !

 

Espras Fellowships

ESPRAS ( European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) har opprettet tre fellowships som kan søkes for LIS i slutten av sin utdanning eller nyutdannede spesialister i plastikkirurgi. 

Ad Vårmøtet i Tromsø

Takk til alle som møtte opp i Tromsø !

Internasjonal registrering av brystimplantat

Norsk plastikkirurgisk forening har mottatt en anmodning fra IPRAS om å delta i en internasjonal registrering av eksplantasjon av brystproteser. Dette er et ledd i det arbeidet som ble startet i fjor i forbindelse med problematikken knyttet til PIP-proteser. Man ønsker dog i denne registrering også ta med andre proteser som blir fjernet ( eller byttet ut).

 

Høstmøtet 2012

Takk for ett flott høstmøte og mange interessante presentasjoner! Imponerende mangfold og gledelig mye spennende forskningsaktivitet som pågår mange plasser i landet. 

Et spesielt takk og gratulere til våre prisvinnere:

Kim A. Tønseth ved OUS fikk prisen for beste vitenskapelige presentasjon med en studie som sammenligner to forskjellige metoder for behandling av hyperhidrosis. Resultatene viser at fjerning av svettekjertler med fettsugningskanyle var bedre enn subkutan curettage ved oppfølging inntil ett år etter behandlingen.

Louis de Weerd ved UNN fikk PULS prisen for sin presentasjon av behandling av fistler i perineogenitalområdet med transplatasjon av fritt autologt fettvev. Imponerende resultat med viabelt fettvev på etterfølgende MR undersøkelser. 

Rapport om helserisikoen ved PIP proteser

Europeakommissionen startet i januar et arbeid for å få evaluert helserisikoen forbundet med bruk av silikonimplantater produsert av PIP i Frankrike. Rapporten fra dette arbeidet utgitt av SCENIHR ( Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) ble offentliggjort i slutten av forrige uke.

6 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Plastikkirurgi