Søkeresultat: Psykiatri

search

Periode

  • År: Måned:

16 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Innkalling til årsmøte for Norsk psykiatrisk forening

Årsmøte for Norsk psykiatrisk forening avholdes onsdag14.3.2018, kl 12:15-15:00 ved Radisson Blu Royal Hotel, Bergen.

Valgfrihet og påvirkningsmuligheter - å være hovedperson i sin egen behandling

Høsten 2014 har vært preget av diskusjoner under overskriften ”medisinfrie tilbud.” Norsk psykiatrisk forening har deltatt både på Toppmøtet i regi av Erfaringskompetanse.no og på den årlige Hamarkonferansen.

Fastlegenes samarbeid med DPS kartlagt

Kunnskapssenteret har kartlagt fastlegenes erfaringer med samarbeid med DPS-ene.

Ny ADHD-retningslinje

Helsedirektoratet har publisert ny nasjonal faglig retningslinje for ADHD.

Debatt i Dagsavisen

Tidligere Gaustad-ansatte Thorvald Steen og Are Saastad spør i Dags­avisen 24/11 hvorfor ikke Norsk psykiatrisk forening bruker sin innflytelse til å hindre utraderingen av institusjonsbasert behandling av mennesker med psykiske lidelser i Norge.

Her kan du lese hva foreningens spesialrådgiver Ola Marstein svarer.

Påminnelse - nye spesialistregler

Spesialitetskomiteen i psykiatri minner om viktigheten av å sette seg inn i de nye spesialistreglene.

Referat fra ekstraordinært årsmøte

Viser til ekstraordinært årsmøte som ble holdt i Legenes hus 27.11.2012.

Vennligst se referat fra møtet HER.

Psykiatriveka 2013

Psykiatriveka 2013 er 11. – 15. mars 2013 på Radisson Blu Scandinavia, Oslo.

Gardermokurset 15. november 2012

Ikke lenger en svart boks, nytt om hjernen for psykiatere oppdatering om sentrale kliniske og biologiske aspekter ved stress, affektive tilstander (inkl. adhd) og psykoser.

Schizofreni eller politisk ekstremisme?

Dagsseminar om diagnostiske utfordringer i kjølvannet av 22. juli-rettsaken. Arrangeres av Utvalg for grunnlagsproblemer i Norsk psykiatrisk forening.

"Menneskerettigheter,TVANG og etikk"

Årets konferanse på Hamar 28.-29. november omhandler barn og unge i er bredt perspektiv og har et program egnet for deltakere også ut over psykiatriske helsetjenesters klinikk og forvaltning.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte - dagsorden og valgkomiteens innstilling

Norsk psykiatrisk forening innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 27. november 2012 i Legenes hus, Oslo.

Vennligst se dagsorden og valgkomiteens innstilling HER.

Tidligere utsendt informasjonsskriv til medlemmene av Norsk psykiatrisk forening finnes HER.

 

Stipend for 2012

Det utlyses stipend for 2012 for leger som er i gang med / eller nylig har avsluttet videreutdanning i psykoterapi med henblikk på å bli godkjent psykoterapiveileder. Dette gjelder alle tre terapiformer.

Schizofrenidagene i Stavanger - 2012

Schizofrenidagene i Stavanger 5.-7. november - 2012.

Avvikende adferd blant barn; født sånn eller blitt sånn?

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arrangerer vårseminar i Oslo 11. juni. Det blir paneldebatt mellom anerkjente og engasjerte fagfolk med ulike vinklinger på tematikken "psykofarmaka til barn". Godkjent med 8 kurstimer i spesialiteten barnesykdommer.

Helsetjenester til eldre

NIF deltar i et arbeid med å fornye og revidere legeforeningens policydokument om helsetjenester til eldre.  Det er tydelig at mye har skjedd bare på de ti årene siden siste gjennomgang av feltet.  Norsk indremedisin har mange kontakter med den eldre del av befolkningen hvert år.

16 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Psykiatri

Emner