Søkeresultat:

search

Periode

  • År: Måned:

33 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

HOLD AV DATOEN 4.4.19!

Velkommen til det 4. nasjonale møte
om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt!

Gratulerer til Lars Reisæter som fikk NFARs pris for beste artikkel 2017

NFAR har tildelt pris for beste artikkel i 2017 innen fagfeltet abdominal radiologi til Lars Reisæter for arbeidet: "Optimising preoperative risk stratification tools for prostate cancer using mpMRI" publisert i European Radiology (nivå 2 tidsskrift). Dette var et arbeid som Jarle Rørvik var med å initiere.

Nye PhD Kandidater 2017/2018

Gratulerer til to nye PhD:

NFAR deler ut pris for beste fagartikkel innen abdominal radiologi 2017

Foreningen ønsker å stimulere til vitenskapelig arbeid innen abdominal radiologi i Norge og vil også i år til dele ut pris for beste artikkel publisert i løpet av 2017.

ESTI Winter course 2018

European society of thoracic imaging (ESTI) arrangerer kurs i thoraxradiologi i Tromsø 6.-8. desember.

Victoria Young ble NFAR´s første prisvinner

NFAR har besluttet å dele ut en årlig pris for beste artikkel. Prisen for 2016 ble vunnet av Victoria Young for artikkelen: Radiology response in the emergency department during a mass casualty incident: a retrospective study of the two terrorist attacks on 22 July 2011 in Norway. (Lenke til artikkel)

Minneord om professor Jarle Tor Rørvik

Kurs i MR av hjertet

Kurset holdes fra 2. til 4. mai og undervisningen foregår på både Rikshospitalet (RH) og Ullevål universitetssykehus (UL). Påmelding kan gjøres på uxviro@ous-hf.no.

Seminar: Moderne bildediagnostikk ved sykdommer i nyrene og urinveiene

NFAR arrangerer sitt årlige dagsseminar, denne gang på Gardermoen, mandag 7.mai 2018. Tema: Sykdom i nyrer og urinveier. Alle kan melde seg på. Påmelding til Fride Tennebø: fride.tennebo@helse-mr.no


NoRaFo gir støtte til å ta European Diploma

Nå kan du søke Norsk radiologisk forening om støtte til å ta European Diploma in Radiology.

Disputas: Peter Mæhre Lauritzen

Fredag 15. april vil cand.med. Peter Mæhre Lauritzen ved Institutt for klinisk medisin forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Double reading in Norwegian hospital radiology departments.

Kasuistikker

Vi har lagt til en ny side med kasuistikker fra våre medlemmer.

Doktorgradsomtale: Linda Berg

Er vurderingen av lumbale MR funn og endringer i MR funn over tid konsistent, og er det sammenheng mellom summen av MR funn og grad av pasient plager i form av smerter og uførhet?

Kurs og kongresser i 2016

Oversikt over aktuelle kurs og kongresser i 2016.

Nytt liv

Det er heldigvis ikke ofte radiologer må drive gjenopplivning, men det var ingen hindring for Billy Roger Parimalasingham (33). Han kastet seg over oppgaven og lykkes – til tross for at pasienten hadde vært livløs i over 2 år.

Rekonstruksjonsteknikker i CT

Bruken av CT øker, og med den stråledosen til pasientene. Raskere datamaskiner gjør det nå mulig å ta i bruk en "gammel" teknikk som gir lavere stråledose og bedre bildekvalitet.

av Anne Catrine T. Martinsen og Hilde Kjernlie Andersen, Seksjon for diagnostisk fysikk, Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus

Hvordan oppnå hensiktsmessig henvisning til bildediagnostikk

Alle radiologer har vel ganske ofte ergret seg over dårlige henvisninger eller henvisninger som er dårlig utfylt. Mange radiologer mener at det skyldes slurv og/eller latskap fra klinikeres side. Men er det riktig? Og hvem har ansvaret for å gjøre noe med det? 

Det årlige avdelingsbesøket: Curato i Bodø

I motsetning til Nordlandssykehuset som ombygges på alle kanter, er det større restriksjoner på byggtekniske endringer hos Curato som holder til i den verneverdige Sjøfartsbygningen i Bodø. Men det er en travel avdeling styret møter denne solfylte onsdagen i mai. 

Styrets årlige avdelingsbesøk: Nordlandssykehuset i Bodø

Det hersker ingen som helst tvil om at Nordlandssykehuset er i endring. Stillaser, høye gjerder, sperringer, brakkerigger og bygningsarbeider iført hjelm og neongule jakker gir et inntrykk av hektisk byggeaktivitet. Er det mulig å drive sykehus under slike omstendigheter? 

Doktorgrad: Traumatic Axonal Injury in Traumatic Brain Injury: Conventional and advanced MRI from early to chronic phase and relation to outcome

Etter moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade bør klinisk MR tas tidlig for å unngå at man overser forandringer som kan være viktig for prognose og rehabiliteringsforløp. Dette er hovedfunnet i doktorgradsavhandlingen «Traumatic Axonal Injury in Traumatic Brain Injury: Conventional and advanced MRI from early to chronic phase and relation to outcome”, utgått fra Institutt for nevromedisin ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU).

33 sider. Side 1 av 2