2008

search

Periode

  • År: Måned:

143 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Fra presidenten: Helsetjenesten - ikke like god for alle

Legeforeningen har laget statusrapporter om helsetjenesten til utsatte og svake pasientgrupper. Kunnskapen som er samlet må komme de som trenger helsetjenesten til gode, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Ny kollektivavtale på plass

Helsedirektoratet og Legeforeningen fremforhandlet en ny kollektivavtale i går 17. desember med virkning fra 1.1. 2009.

Leger har plikt og rett til å utøve medisinsk skjønn

Aftenposten har et stort oppslag om at leger skriver ulovlige sykmeldinger. Dette fremstilles som en grunnleggende gal forståelse av hva leger skal gjøre.

Vil styrke kommunehelsetjenesten

For å få en best mulig helsetjeneste og mest mulig ut av helseressursene, trengs en gjennomgang av oppgave- og ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Fra presidenten: Sykehjem med god legedekning

De som bor på sykehjem har behov for allmennlegetjenester av god kvalitet. Det krever bedre legedekning og åpning for samarbeid mellom kommuner, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet.

Ønsker målrettede tiltak

- Skal fastlegen kalle inn alle pasienter til regelmessig undersøkelse, vil det sette i gang et stort apparat som tar mye kapasitet uten at man får de forventede resultater.

Voksne med psykiske lidelser

- Legeforeningen mener det er på høy tid å sikre mennesker med psykiske lidelser utredning, diagnostikk og behandling innen et godt organisert psykisk helsevern, sier Torunn Janbu

Fra presidenten: Mindre bruk av tvang i psykisk helsevern

Det er en målsetting for Legeforeningen at mest mulig av helsetjenestene innen psykisk helsevern skal skje på frivilllig basis, skriver Torunn Janbu i en leder i Tidsskriftet.

Geir Riise er ny generalsekretær i Legeforeningen

Sentralstyret har ansatt lege Geir Riise (53) som ny generalsekretær i Legeforeningen etter at Terje Vigen går av for aldersgrensen til våren.

Fra presidenten: Det siste statsbudsjettet

Hva er oppfylt av løftene fra Soria Moria? Hva er positivt og negativt i årets helse- og omsorgsbudsjett?, skriver Torunn Janbu i en leder iTidsskriftet

Mindre bruk av tvang!

- Det er viktig å gi personer med alvorlige psykiske lidelser riktig og tidlig behandling, sier president Torunn Janbu i Legeforeningen

Reidun Førde – første vinner av Akademikerprisen

Professor Reidun Førde er i dag hedret av Akademikerne for sin innsats med å belyse vanskelige veivalg og etiske dilemmaer i helsevesenet.

Fra presidenten: Fastlegeordningen

Fastlegeordningen har styrket allmennlegetjenesten til befolkningen og folk er godt fornøyd, skriver Torunn Janbu i en leder i siste nummer av Tidsskriftet

Trygghet og forutsigbarhet er det viktigste

Legeforeningen tar ikke stilling til antall akuttsykehus eller hvor disse skal ligge, men presiserer hva som må være innholdet i et sykehus dersom det skal ha akuttfunksjoner.

Ny Helsinki-deklarasjon om medisinsk forskning

En ny Helsinki-deklarasjon som regulerer de etiske sidene ved medisinsk forskning ble vedtatt på årsmøtet i Verdens legeforening i Seoul i forrige uke.

God faglig debatt i Legeforeningen

- Vi har hatt et grundig internt arbeid med faglige krav til akuttfunksjoner og det er enighet i Legeforeningen om høringssvaret om omstillingen i Helse Sør-Øst.

Sammen for samhandling

Legeforeningen støtter Helse Sør-Øst om utvikling av samhandling for å gjøre helsetjenesten i hovedstadsområdet enda bedre og foreslår en rekke tiltak.

Protesterer mot amputerte lokalsykehus

Legeforeningen mener akuttmottak uten fullverdig kirurgisk kompetanse vil gi amputerte lokalsykehus - ikke «robuste», slik Helse Sør-Øst beskriver i sitt forslag til hovedstadsprosessen.

Fra presidenten: Klima og helse

Klimaet på kloden har alltid vært, og vil alltid være, i kontinuerlig endring. Økt forskningsbasert forståelse er viktig, skriver Torunn Janbu i siste nummer av Tidsskriftet

Oppfordrer kommunene til å styrke helsetjenesten til eldre

Legeforeningen håper landets kommuner vet å bruke en betydelig del av inntektsøkningen sin neste år på helse.

143 sider. Side 1 av 8