Søkeresultat: Avtaler

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Historisk avtale

Akademikerne helse/Legeforeningen og Spekter avsluttet mandag 23. juni kl 1915 forhandlingene i Spekterområdet med enighet.

Kom til enighet i natt

Legeforeningen og Spekter kom i natt til enighet i forhandlingene om overenskomstens del A2 i helseforetakene

Enighet i stat, kommune og Oslo kommune

Akademikerne har kommet til enighet i årets tariffoppgjør med stat, kommune og Oslo kommune. De totale rammene ligger på 6,2 - 6,4 prosent.

Vil forhandle med Spekter med mål om enighet

Legeforeningen leverte første krav i forhandlingene om A2-delen til Spekter forrige uke i henhold til en grundig forprosess internt og i forhold til Spekter.

A2-forhandlingene i gang

Det var enighet mellom partene om at det er et mål av A2-avtalen er ferdigforhandlet innen 30. mai, men det blir store utfordringer i forhandlingene knyttet til størrelsen og innretningen på lønnsoppgjøret og til et tema som ambulerende tjeneste.

Fra presidenten: Godt forberedt

I vår forhandler Legeforeningen avtaler i alle tariffområder. Det er stor variasjon i avtalekonstruksjoner og kompleksitet. Avtaler skal forhandles både sentralt og lokalt, skriver president Torunn Janbu i siste utgave av Tidsskriftet. Les lederen

Krever 50 000 kroner i Oslo kommune

Oslo kommune har store utfordringer på likelønn og rekruttering av langtidsutdannede arbeidstakere som leger. Akademikerne krevde derfor at kommunen gir en lønnsvekst på minst 50 000 kroner, da forhandlingene startet torsdag.

Startet forhandlingene for sykehuslegene

- Vi har forventninger om forhandlinger i et godt og konstruktivt klima. Hovedavtalerevisjonen og den konstruktive prosessen om et nytt forhandlingssystem for sykehusene gir oss grunn til optimisme, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Tirsdag startet forhandlingene for sykehuslegene.

Fortolkningsprotokoller til Rammeavtalen mellom helseforetakene og Legeforeningen

De regionale helseforetak og Legeforeningen undertegnet i mars 2008 tre fortolkningsprotokoller som utdyper hva som menes med enkelte av bestemmelsene i rammeavtalen om avtalepraksis for legespesialister.

Ikke enighet om særbestemmelser i Oslo kommune

Oslo kommune og Legeforeningen kom ikke til enighet i forhandlingene før påske om særbestemmelser. Kommunen avviste alle krav med økonomi og henviste disse til hovedtariffavtaleforhandlingene.

10 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Avtaler