Søkeresultat: Fastlege

search

Periode

  • År: Måned:

27 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Leger har plikt og rett til å utøve medisinsk skjønn

Aftenposten har et stort oppslag om at leger skriver ulovlige sykmeldinger. Dette fremstilles som en grunnleggende gal forståelse av hva leger skal gjøre.

Vil styrke kommunehelsetjenesten

For å få en best mulig helsetjeneste og mest mulig ut av helseressursene, trengs en gjennomgang av oppgave- og ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Fra presidenten: Sykehjem med god legedekning

De som bor på sykehjem har behov for allmennlegetjenester av god kvalitet. Det krever bedre legedekning og åpning for samarbeid mellom kommuner, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet.

Ønsker målrettede tiltak

- Skal fastlegen kalle inn alle pasienter til regelmessig undersøkelse, vil det sette i gang et stort apparat som tar mye kapasitet uten at man får de forventede resultater.

Voksne med psykiske lidelser

- Legeforeningen mener det er på høy tid å sikre mennesker med psykiske lidelser utredning, diagnostikk og behandling innen et godt organisert psykisk helsevern, sier Torunn Janbu

Fra presidenten: Fastlegeordningen

Fastlegeordningen har styrket allmennlegetjenesten til befolkningen og folk er godt fornøyd, skriver Torunn Janbu i en leder i siste nummer av Tidsskriftet

Oppfordrer kommunene til å styrke helsetjenesten til eldre

Legeforeningen håper landets kommuner vet å bruke en betydelig del av inntektsøkningen sin neste år på helse.

Ny sykmeldingsblankett – avventende sykmelding

Fra 1. september innfører NAV ny sykmeldningsblankett.

Er brukerne fortsatt kasteballer?

Oslo legeforening setter NAV-reformen under lupen når de samles til temamøte onsdag 27. august.

Vil ha psykologer hos fastlegene

I en ny rapport foreslår Helsedirektoratet å samlokalisere psykologer med fastleger.

Ressursene styrer

For lav sykehjemslegebemanning og for lav bemanning på sykehjemmene generelt preger situasjonen ved mange sykehjem.

Trenger bedre tolketjenester

Tolketjenesten må styrkes, slik at helsetjenesten kan yte likeverdige helsetjenester til alle befolkningsgrupper, mener Legeforeningen.

Positive til Norsk helsenett

- Det inntrykk oppslaget i "Mandag Morgen" 2.6. 08 har skapt om at vi er kritiske til Norsk helsenett, er feil, sier leder i Allmennlegeforeningen Jan Emil Kristoffersen.

Enighet i stat, kommune og Oslo kommune

Akademikerne har kommet til enighet i årets tariffoppgjør med stat, kommune og Oslo kommune. De totale rammene ligger på 6,2 - 6,4 prosent.

Åpner for utstilling av medisinskteknisk utstyr

Det åpnes nå for at underforeninger kan ha utstillere med medisinskteknisk utstyr på tellende kurs én gang i året.

Ola Nordmann er storfornøyd med legen

Over 9 av 10 føler de får god behandling av legen. Det er det høyeste tallet som er målt siden man startet med målinger i 1995.

Misforståelser om tilskudd til fastlegen for sykehjemspasienter

Stadige presseoppslag og uttalelser fra politisk hold viser misforståelser når det gjelder økonomien i fastlegeordningen knyttet til pasienter som oppholder seg på sykehjem.

Krever 50 000 kroner i Oslo kommune

Oslo kommune har store utfordringer på likelønn og rekruttering av langtidsutdannede arbeidstakere som leger. Akademikerne krevde derfor at kommunen gir en lønnsvekst på minst 50 000 kroner, da forhandlingene startet torsdag.

Legger vekt på rekruttering i kommunene

Kommunesektoren har problemer med å rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning. Dette må det tas tak i i årets tariffoppgjør, krevde Akademikerne da forhandlingene startet mandag.

Ikke enighet om særbestemmelser i Oslo kommune

Oslo kommune og Legeforeningen kom ikke til enighet i forhandlingene før påske om særbestemmelser. Kommunen avviste alle krav med økonomi og henviste disse til hovedtariffavtaleforhandlingene.

27 sider. Side 1 av 2

search

Emner

Fjern Fastlege