Søkeresultat: Folkehelse

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Fra presidenten: Helsetjenesten - ikke like god for alle

Legeforeningen har laget statusrapporter om helsetjenesten til utsatte og svake pasientgrupper. Kunnskapen som er samlet må komme de som trenger helsetjenesten til gode, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Allergimedisiner i butikken

Legeforeningen støtter forslaget om å inkludere blant annet allergimedisiner blant legemidler som selges utenom apotek.

Må melde fra om kosmetikk-problemer

Har pasienten fått eksem og utslett eller håravfall på grunn av kosmetiske produkter, skal legen heretter registrere disse. Norsk forening for allmennmedisin er positiv.

Flere blodgivere fra minoritetsgrupper

Flere fra minoritetsgrupper har blitt blodgivere etter at reglene ble oppmyket i fjor, ifølge blodbank. Bra, mener Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin.

Resolusjon for løft i helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere

Det er behov for et samlet løft for å sikre tilstrekkelig kompetanse på og oppmerksomhet mot ikke-vestlige innvandreres behov i helsetjenesten.

Må bedre kunnskap om innvandrerhelse

Sats mer på helsestasjonene og bedre tilgang på tolk foreslår Legeforeningen i en ny rapport om innvandrerhelse.

Tar opp innvandrerhelse

Mange ikke-vestlige innvandrere får ikke den helsehjelpen de skulle hatt. Hvordan disse bør møtes i helsetjenesten, kommer opp på landsstyremøtet 20.-22. mai.

Fra presidenten: Likeverdig helsetjeneste

Alle grupper av befolkningen skal få tilbud om likeverdige helsetjenester. Samtidig kan både språkproblemer og kulturelle ulikheter vanskeliggjøre kommunikasjon og gjøre det utfordrende å yte gode helsetjenester.

Hilser initiativ mot snus velkommen

Legeforeningen er svært fornøyd med at Sylvia Brustad nå ber EU-kommisjonen kreve kreftfaremerking på snuseskene.

Maner til varsomhet med underlivsundersøkelser

UDI ønsker å kunne be om helseundersøkelse av kvinnelige asylsøkere for å finne ut om de er kjønnslemlestet. - Det er positivt med alle tiltak som forebygger kjønnslemlestelse og hjelper kvinner som allerede er blitt det, men man bør være meget varsom med å bruke slike underlivsundersøkelser, mener Legeforeningen.

10 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Folkehelse