Søkeresultat: Helserett

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Leger har plikt og rett til å utøve medisinsk skjønn

Aftenposten har et stort oppslag om at leger skriver ulovlige sykmeldinger. Dette fremstilles som en grunnleggende gal forståelse av hva leger skal gjøre.

Fra presidenten: Mindre bruk av tvang i psykisk helsevern

Det er en målsetting for Legeforeningen at mest mulig av helsetjenestene innen psykisk helsevern skal skje på frivilllig basis, skriver Torunn Janbu i en leder i Tidsskriftet.

Forslag til endringer i folketrygdeloven

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i folketrygdloven på høring

Legers meldingsplikt om unaturlige dødsfall

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskriftsendringer om legers meldeplikt om unaturlig dødsfall og lignende.

Nødvendige helsetjenester til alle

Også papirløse innvandrere må være sikret nødvendige helsetjenester, mener Legeforeningen.

Ny nyttig veileder om attestarbeid

- Legers rolle som portåpner til sentrale samfunnsgoder stiller høye krav til faglighet og etterrettelighet, sier Jan Emil Kristoffersen i Allmennlegeforeningen.

Reagerer på innspill om lovregulering av elektronisk kommunikasjon

- Vi er svært overrasket over at statsråden nå igjen signaliserer en lovregulering av plikten til å kommunisere elektronisk med NAV.

Helseopplysninger til forsikringsselskap

Legeforeningen påpeker i brev til Stortinget betydningen av å ta større hensyn til taushetsplikten og personvern

Ser på taushetsplikt ved bruk av journal

Tilgang til nødvendige opplysninger, taushetsplikt og personvern ved journalbruk er tema i Legeforeningens nye policydokument.

Legeforeningen støtter endringer i pasientskadeloven

I en høringsuttalelse støtter Legeforeningen Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer når det gjelder dekning av advokatutgifter og forlenget søksmålsfrist.

10 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Helserett