Søkeresultat: Internasjonalt

search

Periode

  • År: Måned:

11 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Ny Helsinki-deklarasjon om medisinsk forskning

En ny Helsinki-deklarasjon som regulerer de etiske sidene ved medisinsk forskning ble vedtatt på årsmøtet i Verdens legeforening i Seoul i forrige uke.

Fra presidenten: Klima og helse

Klimaet på kloden har alltid vært, og vil alltid være, i kontinuerlig endring. Økt forskningsbasert forståelse er viktig, skriver Torunn Janbu i siste nummer av Tidsskriftet

Global oppvarming og helse

Legeforeningen mener det er nødvendig å samle legenes engasjement omkring helsemessige konsekvenser av global oppvarming.

Fra presidenten: Fremtiden er internasjonal

Internasjonale helsepolitiske og faglige veivalg har betydning for Norge på mange viktige områder. To store europeiske legeorganisasjoner har nylig hatt sine møter her.

Toppkarakterer til helsevesenet i Sverige og Norge

The Conference Board of Canada (CBC) har publisert en ny rapport der de gir karakterer til helsevesenet i ulike land, på grunnlag av ulike indikatorer.

Omtrent lik legetetthet i Norden

De nordiske landene er relativt like med hensyn til både antallet innbyggere per lege og i forhold til spesialitetenes innbyrdes størrelse.

Revidert særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner i Forsvaret

Mandag 10. mars 2008 ble det oppnådd enighet om revisjon av særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner i Forsvaret mellom Forsvarsdepartementet på den ene siden, og Legeforeningen og 13 andre organisasjoner på den andre siden.

Veiledet tjeneste for medisinske kandidater innen EU/EØS uten turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet har 11. januar 2008 gitt rundskriv om krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste.

Mangler system for å fange opp leger

Norge mangler et system for å fange opp og gi støttetiltak til leger som fungerer dårlig i jobben. Det var et av temaene på et internasjonalt seminar arrangert av Legeforeningens forskningsinstitutt.

Kulturforskjeller - hva kan vi lære?

- Jeg ser på kultur som et par briller; det er hva man ser med og ikke det man ser, sa professor i sosialantropologi Unni Wikan da hun nylig holdt foredrag for avdelingsrådgivere og støtteleger i regi av Legeforeningens helse- og omsorgsutvalg.

Leger til Afghanistan

Legeforeningens midlertidige rammeavtale med Forsvarsdepartementet om legedekning i Afghanistan har fått mye oppmerksomhet i det siste. Avtalen skal sikre tilstrekkelig antall traumekirurger til soldatene i Afghanistan i perioden 18. november 2007 til 1. april 2008. Den inneholder også en særordning som sikrer soldatene dersom de blir skadet under kirurgisk behandling.

11 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Internasjonalt