Søkeresultat: Kvalitet

search

Periode

  • År: Måned:

3 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Helseministeren tar opp viktige tema

- Legeforeningen støtter den oppmerksomhet Bjarne Håkon Hanssen setter på samhandling og kvalitet, sier president Torunn Janbu.

Trenger bedre tolketjenester

Tolketjenesten må styrkes, slik at helsetjenesten kan yte likeverdige helsetjenester til alle befolkningsgrupper, mener Legeforeningen.

Legger vekt på rekruttering i kommunene

Kommunesektoren har problemer med å rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning. Dette må det tas tak i i årets tariffoppgjør, krevde Akademikerne da forhandlingene startet mandag.

3 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Kvalitet