Søkeresultat: Pasientrettigheter

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Er brukerne fortsatt kasteballer?

Oslo legeforening setter NAV-reformen under lupen når de samles til temamøte onsdag 27. august.

Vil styrke rettighetene til barn av pasienter

Legeforeningen støtter forslaget om å bedre rettsstillingen til barn av pasienter med alvorlige sykdommer og skader, men mener dette må gjøres på en annen måte.

Barns rettsstilling skal styrkes

En styrking av barns rettsstilling fremgår av høringsnotatet "Endringer i helsepersonelloven for å styrke barns rettsstilling" fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Vil sikre pasientene

Legeforeningen har vedtatt en ny handlingsplan for pasientsikkerhet.

Nødvendige helsetjenester til alle

Også papirløse innvandrere må være sikret nødvendige helsetjenester, mener Legeforeningen.

Ny nyttig veileder om attestarbeid

- Legers rolle som portåpner til sentrale samfunnsgoder stiller høye krav til faglighet og etterrettelighet, sier Jan Emil Kristoffersen i Allmennlegeforeningen.

Helseopplysninger til forsikringsselskap

Legeforeningen påpeker i brev til Stortinget betydningen av å ta større hensyn til taushetsplikten og personvern

Ser på taushetsplikt ved bruk av journal

Tilgang til nødvendige opplysninger, taushetsplikt og personvern ved journalbruk er tema i Legeforeningens nye policydokument.

Voldtektsofre må få tilbud om sporsikring

- Voldtektsofre må slippe unødige bekymringer om sporsikring ved overgrep. Terskelen for å oppsøke helsepersonell må gjøres så lav som mulig, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Legeforeningen støtter endringer i pasientskadeloven

I en høringsuttalelse støtter Legeforeningen Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer når det gjelder dekning av advokatutgifter og forlenget søksmålsfrist.

10 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Pasientrettigheter