Søkeresultat: Samhandling

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Ny kollektivavtale på plass

Helsedirektoratet og Legeforeningen fremforhandlet en ny kollektivavtale i går 17. desember med virkning fra 1.1. 2009.

Sammen for samhandling

Legeforeningen støtter Helse Sør-Øst om utvikling av samhandling for å gjøre helsetjenesten i hovedstadsområdet enda bedre og foreslår en rekke tiltak.

En samhandlingsreform er varslet

God samhandling forutsetter god ansvars- og oppgavedeling, skriver president Torunn Janbu i en leder i dagens utgave av Tidsskriftet.

Helseministeren tar opp viktige tema

- Legeforeningen støtter den oppmerksomhet Bjarne Håkon Hanssen setter på samhandling og kvalitet, sier president Torunn Janbu.

Nyttig møte med helseministeren

Legeforeningen møtte torsdag 14. august helseminister Bjarne Håkon Hanssen for første gang som Helseminister. - Det var et åpent og konstruktivt møte, sier president Torunn Janbu.

Ønsker bedre samhandling

- Vi er svært positive til å samarbeide mer med primærhelsetjenesten om kols-pasienter, sier Alf Andreassen, leder i Norsk forening for lungemedisin.

6 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Samhandling