Søkeresultat: Tillitsvalgt

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Fra presidenten: Et imponerende landsstyremøte

Landsstyremøtet var preget av en god helsepolitisk debatt, sentrale temaer og gjennomarbeidede rapporter, skriver president Torunn Janbu i Tidsskriftet.

Presidentens åpningstale til landsstyret

I åpningstalen på årets landsstyremøte snakker Torunn Janbu blant annet om prioriteringer i helsetjenesten.

Fra presidenten: Inspirerende landsstyremøte

Legeforeningen har hatt et år med svært høy aktivitet og stort engasjement. På landsstyremøtet får vi besøk av nasjonale og internasjonale ledere.

Hvilken rolle skal Legeforeningen spille i utviklingen og omstillingen i helsesektoren?

-Hvilke rammebetingelser er lagt for omstillingsarbeid, har presidenten som tittel i sitt foredrag på Legeforeningens lederkonferanse 2008. Hvilken rolle kan og skal de tillitsvalgte og de fagmedisinske foreninger spille i slike prosesser?

4 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Tillitsvalgt