A2-forhandlingene i gang

Det var enighet mellom partene om at det er et mål av A2-avtalen er ferdigforhandlet innen 30. mai, men det blir store utfordringer i forhandlingene knyttet til størrelsen og innretningen på lønnsoppgjøret og til et tema som ambulerende tjeneste.

- Legeforeningen har forståelse for de utfordringer helseforetakene står overfor, sa Torunn Janbu da forhandlingene startet tirsdag. Hun understreket at Legeforeningen ønsker å bidra til å gi en best mulig helsetjeneste til beste for pasientene, men slo samtidig fast at foreningen ikke kan akseptere at legene skal ta konsekvensene for at eier underbudsjetterer lønn.

Torunn Janbu, Anne Kari Bratten
Torunn Janbu, president i Legeforeningen og Anne Kari Bratten, Spekter leder forhandlingene. Foto Ellen Juul Andersen

- Dagens avtaler gir store muligheter for frivillige ordninger. Disse bør brukes i stedet for ensidig styring som får alvorlige konsekvenser for legers arbeidsvilkår og forutsigbarhet, sa Janbu.

Spekter ble minnet på at valget om å gi noen legegrupper null i justeringsoppgjøret siste september ble tatt ti tross for klare advarsler om de utfordringer dette vil gi fremover.

Les mer på Forhandlingsnytt

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene