Deltakelse i omstillingsprosesser - veileder

Deltakelse i omstillingsprosesser

- Legeforeningen har utarbeidet en ny veileder som har som mål å øke kunnskapen om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid.

Det sier direktør Anne Kjersti Befring i Forhandlings- og helserettsavdelingen som har hatt ansvaret for arbeidet. - Det er viktig at målet med omstillingen er klart og forståelig for arbeidsgiver og for de berørte legene. Vi vet vet at deltakelse gir innflytelse og at grunnlaget for deltakelse ofte er trygghet om egen rolle og om hvordan den enkelte kan delta. I veilederen er det informasjon om formelle rammer, rettigher og hvordan man kan oppnå innflytelse i dialog med arbeidsgiver, sier Befring videre.

I veilederen er viktige krav til omstillingsarbeid trukket ut fra avtaler og lovgivning og sammenstilt slika t det gjøres letter tilgjengelig for tillitsvalgte og medlemmer. Det gis også råd om hvordan den enkelte skal forholde seg i ulike situasjoner. Veilederen er spesielt innrettet mot Spekter-området, men vil også ha relevans for øvrige tariffområder.

Omstillingsveilederen kan hentes fra lenken til høyre på siden.

Lisbet T. Kongsvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Bestill heftet her.

Mer om emnene