Enighet i stat, kommune og Oslo kommune

Akademikerne har kommet til enighet i årets tariffoppgjør med stat, kommune og Oslo kommune. De totale rammene ligger på 6,2 - 6,4 prosent.

Rammen for tilbudet i staten er på 6,2 prosent. I tillegg er det avtalt en ny AFP-ordning.
- Staten tar ikke grep for å løse de store utfordringene med rekruttering. Det er likevel positivt at den lokale potten skal prioritere utdannningsgrupper som det er vanskelig å rekruttere og beholde, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.
I oppgjøret med KS har de fleste av Akademikernes medlemmer, slik som legene, lønnsutvikling lokalt. Også her ble det enighet om en ny AFP-ordning. Den totale ramme inklusive mindre endringer i andre bestemmelser er ca 6,3 prosent.
- Dette gir et godt utgangspunkt for de lokale lønnsforhandlinger som nå skal startes opp for kommunelegene, sier Janbu.
I Oslo kommune ble rammen på lønnsoppgjøret på ca. 6,4 prosent og med nytt minstelønnsnivå for turnuslegene i Oslo kommune. I tillegg vil AFP-ordningen som er kommet på plass i tariffområdene stat og KS, også komme på plass i Oslo.

Les mer på: www.akademikerne.no

Mer om resultatet i staten

Mer om resultatet i KS

Mer om resultatet i Oslo kommune

Cecilie Bakken
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene