Er brukerne fortsatt kasteballer?

Oslo legeforening setter NAV-reformen under lupen når de samles til temamøte onsdag 27. august.

I forbindelse med årsmøtet til Oslo legeforening arrangerer foreningen et eget temamøte om NAV-reformen. Flere medieoppslag den senere tiden har vist at mange brukere ikke er fornøyd med de tjenester NAV (Arbeids- og velferdsetaten) tilbyr. Oslo legeforening ønsker derfor å rette søkelyset på denne problemstillingen og spør om brukerne av NAV fortsatt er kasteballer i systemet.

Svein Aarseth
Leder av Oslo legeforening, Svein Aarseth

- Inntrykket er også at saksbehandlerne ikke er veldig oppdatert, og at det med ny saksbehandler ofte følger en helt ny runde med saksbehandling. Det er en tung belastning for brukerne som de bør få slippe i møte med hjelpeapparatet, sier leder av Oslo legeforening, Svein Aarseth.

På møtet vil NAV-reformens bakgrunn og målsetning, hvordan det lokale NAV-kontor fungerer i praksis og brukerperspektivet, bli diskutert.
Aftenposten kunne i sommer fortelle at brukerne slakter NAV i en ny undersøkelse. Det klages over problemer med å komme gjennom på telefonen, stadig nye saksbehandlere og at man ikke får den informasjonen man trenger.

Aarseth forstår godt folks frustrasjon, og mener NAV har bommet på å gjøre det enklere for brukerne.
- Dette er noe vi som allmennleger har sett i lang tid nå. NAV-reformen skulle representere en dør inn. Jeg har imidlertid inntrykk av at det er mange dører innenfor den døren, sa han til Aftenposten.

Ifølge Aarseth opplever fastlegene mistillit fra NAV-kontorene, og det kan virke som om NAV ser på dem som advokater for pasientene. Derfor ber de ofte om uttalelser fra andre spesialister. Aarseth understreker at fastlegene kjenner pasientene sine godt og er i full stand til å gi gode vurderinger av dem. Han mener også slike episoder blir ekstra belastende for brukerne, fordi de ikke føler at de blir trodd.

5. juli kunne NRK melde at regjeringen bevilger 40 millioner kroner ekstra for å rydde opp i problemene med NAV. De skal gå til ekstra saksbehandlere og nedkorting av saksbehandlingstiden, etter at det er blitt kjent at NAV har hele 14 000 søknader som har ligget lengre enn behandlingsfristen. Mange mener likevel at 40 millioner bare er en dråpe i havet.

Innledere på møtet vil være
Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør i NAV
Gro Tynning, NAV-leder ved et pilotkontor i Bydel Nordre Aker 
Lise Røthe Høgvold, NAV-bruker
Jan Frydenlund, NAV-bruker
 
Tid og sted:
Onsdag 27. august kl 18.00-20.00, i Legenes hus, Akersgata 2, inngang Christiania Torv.

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk