Fra presidenten: Helsetjenesten - ikke like god for alle

Legeforeningen har laget statusrapporter om helsetjenesten til utsatte og svake pasientgrupper. Kunnskapen som er samlet må komme de som trenger helsetjenesten til gode, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Nettredaksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene