Fra presidenten: Mindre bruk av tvang i psykisk helsevern

Det er en målsetting for Legeforeningen at mest mulig av helsetjenestene innen psykisk helsevern skal skje på frivilllig basis, skriver Torunn Janbu i en leder i Tidsskriftet.

Nettredaksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene