Helseministeren tar opp viktige tema

- Legeforeningen støtter den oppmerksomhet Bjarne Håkon Hanssen setter på samhandling og kvalitet, sier president Torunn Janbu.

God samhandling er avgjørende for at pasientene skal få en medisinsk faglig god og omsorgsfull helsetjeneste. Dette opptar Legeforeningen, sier Janbu.

Mange gode forslag og tiltak for å bedre samhandlingen er ikke iverksatt - som f.eks. pasientansvarlig lege, praksiskonsulentordningen og utvidet interkommunalt samarbeid.  Det må bli en del av ministerens samhandlingsprosjekt. I tillegg må behovet for nye tiltak vurderes, bl.a. må finansieringssystemene innrettes slik at de stimulerer bedre til god behandling på riktig nivå - og til samhandling. Videre mener Janbu at det er behov for en klarere ansvarsplassering av oppgavene.
 
- Legeforeningen er godt fornøyd med at ministeren ikke har fastlåste løsninger på forhånd og at arbeidstakerorganisasjonene skal være med på å finne og utforme løsningene. God forankring hos de som jobber i helsetjenesten er en forutsetning for å lykkes. Legeforeningen ser frem til å delta i dette viktige arbeidet, avslutter presidenten.

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene