Helseopplysninger til forsikringsselskap

Legeforeningen påpeker i brev til Stortinget betydningen av å ta større hensyn til taushetsplikten og personvern

Bakgrunnen for brevet er et lovendringsforslag til forsikringsavtaleloven om innhenting av opplysninger.

Legeforeningen har registrert en økende etterspørsel etter helseopplysninger til bruk utenfor behandlingssituasjonen. Foreningen har særlig reagert på at en rekke aktører anser pasientjournalen som en nyttig informasjonskilde innenfor sine områder.

- Hensynet til taushetsplikten og personvern synes å ha fått en gradvis mindre betydning i utviklingen de senere år, sier generalsekretær Terje Vigen i Legeforeningen.
- Vi arbeider for å styrke personvernet, og å styrke tilliten til at det kan gis opplysninger til lege og annet helsepersonell i forbindelse med behandling, understreker han.