Hvilken rolle skal Legeforeningen spille i utviklingen og omstillingen i helsesektoren?

-Hvilke rammebetingelser er lagt for omstillingsarbeid, har presidenten som tittel i sitt foredrag på Legeforeningens lederkonferanse 2008. Hvilken rolle kan og skal de tillitsvalgte og de fagmedisinske foreninger spille i slike prosesser?

Temaene er svært viktige i de prosessene helsevesenet nå er inne i.
- Legeforeningens tillitsvalgte deltar og kan bidra på mange ulike nivåer i disse prosessene, men det er for mange et nytt og utfordrende arbeid. Lederkonferansen vil derfor bruke mye tid på hvordan man arbeider med omstiling og gjennom hvilke tiltak vi kan bidra til at endringene blir gode. Vi bidrar aktivt, men er samtidig en vaktbikkje bl.a. mht at evt endringer skal gi gode løsninger på lang sikt og dermed sikre pasientene riktig behandling på riktig sted og til riktig tid. Konskvenser av foreslåtte omstillinger må utredes i forhold til det enkelte sykehus. Vi trenger gode fagmiljøer, utdanning, forskning og arbeidsforhold som tilsammen legger grunnlaget for en god og trygg helsetjeneste, sier president Torunn Janbu.

På møtet er det lagt opp til separate sesjoner for lokalforeningene og regionsutvalgene, for yrkesforeningene og for de fagmedisinske foreninger.

- Jeg ser frem til gode debatter med mange dyktige tillitsvalgte og konstruktive forslag som gjør at vi både får et godt organisatorisk og faglig grunnlag for omstilingsprosesser over hele landet, sier hun.

Møtet finner sted på Soria Moria i dagene 5.-6. mars.

 

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene