Ikke enighet om særbestemmelser i Oslo kommune

Oslo kommune og Legeforeningen kom ikke til enighet i forhandlingene før påske om særbestemmelser. Kommunen avviste alle krav med økonomi og henviste disse til hovedtariffavtaleforhandlingene.

Legeforeningen la i disse forhandlingene blant annet vekt på å styrke muligheten for rekruttering av leger til sykehjem og ønsket en oversiktlig ordning for beredskap for smittevern. Det er også lagt inn krav for turnusleger. Oslo kommune har tidligere avvist å forhandle særbestemmelsen for legene.

- Det er alvorlig at det skapes uklarhet om forhandlingsordningen, sier Svein Aarseth, leder av Oslo legeforening. Aarseth sier at målet var å bli enige med Oslo kommune om hvordan disse avtaleelementene skal forhandles. - Når dette ikke ble oppnådd, må elementene trekkes inn i hovedtariffoppgjøret, sier han.

Cecilie Bakken
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene