Krever 50 000 kroner i Oslo kommune

Oslo kommune har store utfordringer på likelønn og rekruttering av langtidsutdannede arbeidstakere som leger. Akademikerne krevde derfor at kommunen gir en lønnsvekst på minst 50 000 kroner, da forhandlingene startet torsdag.

Akademikerne understreker at lønnsnivået i privat sektor ligger 175 000 kroner høyere enn i kommunene, og det er et mål å redusere denne forskjellen vesentlig i årets oppgjør. Oslo kommune har problemer med rekrutteringen, og Akademikerne viser til at lønnsgapet gjør sitt til at kommunen fremstår som en lite attraktiv arbeidsplass for høyt utdannet arbeidskraft. Det får store konsekvenser for kvaliteten på velferdstilbudet til byens innbyggere, mener arbeidstagerorganisasjonen.

Les mer

Cecilie Bakken
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene