Legger vekt på rekruttering i kommunene

Kommunesektoren har problemer med å rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning. Dette må det tas tak i i årets tariffoppgjør, krevde Akademikerne da forhandlingene startet mandag.

Akademikerne og Legeforeningen er opptatt av at lønnsgapet mellom kommunene og privat sektor for akademisk arbeidskraft er så stort at kommunesektoren fremstår som en lite attraktiv arbeidsplass for høyt utdannet personell. Også en styrking av lokale forhandlinger i kommunene står på lista.

- Legeforeningen skal forhandle på flere nivåer i kommunesektoren. I denne omgangen er det hovedtariffavtalen, dernest er det lokale forhandlinger og reforhandling av legenes særavtale, sier president Torunn Janbu i Legeforeningen.

Janbu sier at Legeforeningen vil arbeide for å styrke muligheter for å utvikle smitteberedskap i kommunene og for tilgangen til legetjenester for den eldre delen av befolkningen i kommunene.
- Samtidig må vi igjen underbygge incitamenter for at kommunene kan samarbeide om legevaktorganiseringen, sier hun.

Les mer om saken på Akademikernes nettside:

Cecilie Bakken
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene