Ny nyttig veileder om attestarbeid

- Legers rolle som portåpner til sentrale samfunnsgoder stiller høye krav til faglighet og etterrettelighet, sier Jan Emil Kristoffersen i Allmennlegeforeningen.

- Legen må utøve sin behandler og sakkyndigrolle på en nøyaktig og varsom måte, slik at både individhensyn og samfunnshensyn ivaretas. Vi håper at attestveilederen vil bli et nyttig og mye brukt hjelpemiddel for å ivareta disse hensynene, sier Kristoffersen.

- Den gir en gjennomgang av ulike sider ved attestarbeidet med vekt på etikk, faglighet, ressurser og ikke minst praktiske og økonomiske rammer for fagutøvelsen. Den trekker opp kortfattede retningslinjer for attestarbeide i klinisk praksis; den inneholder sammendrag av Rognum-, Graver-, Røsæg- og Øvereide-utvalgets innstillinger, forteller han.

Veilederen er på 40 sider og er et nettbasert verktøy. Kildehenvisninger er i størst mulig grad erstattet med klikkbare linker til originaldokumentene det vises til. Tilgengelighet på nett sikrer at leger på alle nivåer i helsetjenesten raskt kan finne praktiske råd når en attest skal skrives. Utvalget ble nedsatt av sentralstyret den 17.10.2006, og har bestått av Jan Emil Kristoffersen (leder), Hege Saltnes, Christian Siva, Ketil Kongelstad med Arild Hagesveen, sekretariatet som sekretær.

Last ned rapporten

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk