Ny sykmeldingsblankett – avventende sykmelding

Fra 1. september innfører NAV ny sykmeldningsblankett.

- Det som er spesielt med den nye blanketten er at det ved vurdering av sykmelding, først
skal foretas en vurdering av om pasienten kan benytte avventende sykmelding, sier styremedlem i Allmennlegeforeningen, Kjartan Olafsson.
 
Avventende sykmelding innebærer at arbeidsgiver skal vurdere om det er mulig å tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at pasienten slipper å bli sykmeldt i de tilfeller hvor dette er relevant.
 
- Blanketten er nå blitt enklere, mindre bokser å krysse av i og mer plass til å skrive, sier Olafsson.
 
Han sier at en annen viktig nyhet er en skjemadel som man sender med pasienten. Skjemadelen kan arbeidsgiver og pasient fylle ut sammen, og pasienten tar med delen tilbake til legen.
 
Ting går seg til
- Både leger, arbeidsgivere og pasienter må vise tålmodighet med hverandre i den fasen vi går inn i nå. Det er nye skjemaer og nye rutiner og ting må få tid til å gå seg til, påpeker Olafsson.
- For legene blir det spennende å se hvordan de elektroniske pasientjournalene tilpasser seg de nye endringene som skal gjelde fra 1. september, sier han.
 
Olafsson har registrert at noen leger frykter at det kan bli noe mer å gjøre med de nye skjemaene, men fastlegene har et unikt koordinerende ansvar, noe som også gjelder i sykmeldingsarbeidet.
 
- Det kan noen ganger medføre litt ekstraarbeid, men dette er viktig arbeid, avslutter han.
 
Nye takster
Det skal som tidligere benyttes følgende L-takster i forbindelse med denne blanketten:
 
Ved alle sykmeldinger skal takst L1 benyttes. Ved utfylling av pkt  6.1 , melding til NAV skal takst L4  benyttes. Ved avventende sykmelding skal bare L1 benyttes.
 
- Vi er klar over at det ved avventende sykmelding kan ligge noe merarbeid, men hvis avventende sykmelding har effekt, vil samlet merarbeid pga. sykmeldinger i arbeidsgiverperioden kunne bli  redusert, sier  leder i Allmennlegeforeningen Jan Emil Kristoffersen.
 
- Vi har forøvrig  etablert en ny dialog med NAV om L-takstene, også knyttet til de lange sykefraværsforløpene, avslutter Kristoffersen.

Se også

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene