Ola Nordmann er storfornøyd med legen

Over 9 av 10 føler de får god behandling av legen. Det er det høyeste tallet som er målt siden man startet med målinger i 1995.

76 % var helt enige, mens 15 % var delvis enige i påstanden om at de var tilfreds med behandlingen de fikk sist de var hos lege, ifølge en fersk undersøkelse Respons har gjort for Legeforeningen. Opinionsundersøkelsen ble offentliggjort på landsstyremøtet i foreningen 20. mai.

- Det siste året har vi sett mange avisoppslag om reduksjon av helsetjenestetilbud på sykehusene. Legene på sykehusene står på for å skjerme pasientene mest mulig. Fastlegene får stadig flere oppgaver og har svært travle dager. Da er det gledelig at pasientene er fornøyde - det gir inspirasjon til fortsatt å stå på! sier president Torunn Janbu i Legeforeningen.

Over åtte av ti (82 %) er helt eller delvis enig, i påstanden om at leger i Norge gjør en god jobb. Også dette tangerer det høyeste tallet siden målingene startet. Det er de over 60 år og trøndere som er de aller mest tilfredse.

- Leger tar ansvar, er engasjerte i jobben sin og opptatt av at arbeidsforholdene gir muligheter for å gjøre en god jobb og også utvikle faget. Da er det veldig hyggelig å få en så positiv tilbakemelding. Jeg takker for tilliten og håper vi i fremtiden kan fortsette å vise at vi gjør jobben vår på en slik måte at vi fortjener det gode resultatet, sier president Torunn Janbu.

Undersøkelsen kan lastes ned i sin helhet i pdf-format fra rammen til høyre på siden.

Cecilie Bakken
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Følg landsstyremøtet:

Mer om emnene