Ønsker målrettede tiltak

- Skal fastlegen kalle inn alle pasienter til regelmessig undersøkelse, vil det sette i gang et stort apparat som tar mye kapasitet uten at man får de forventede resultater.

Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens president, i en kommentar til at SV i sitt forslag til nytt partiprogram har foreslått at fastlegen skal pålegges å innkalle pasientene til en regelmessig, men frivillig helsesjekk.
- Det er nok dessverre også slik at de pasientene man ønsker skal komme, ofte er de som ikke dukker opp, sier Janbu

I forslaget skriver SV at mange går syke lenge uten at de oppsøker lege, noe som kan føre til at mange dør for tidlig eller får varige helseproblemer. Flere liv kan reddes dersom folk kommer tidligere til legen, mener SV.

- Norge har generelt en god helsetjeneste og de fleste syke får hjelp, sier Torunn Janbu. Det er viktig å ta kontakt med lege når du mener noe er galt. For å hjelpe flere tidligere kan målrettete tiltak på konkrete områder være aktuelt - generell "kontroll" bedrer ikke helsen, avslutter Janbu.

Janbu Torunn
Torunn Janbu

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene