Oppfordrer kommunene til å styrke helsetjenesten til eldre

Legeforeningen håper landets kommuner vet å bruke en betydelig del av inntektsøkningen sin neste år på helse.

De eldre vil utgjøre en stadig større del av befolkningen i årene som kommer. Det har derfor lenge vært et helsepolitisk mål å bygge ut sykehjemstilbudet slik at 25 prosent av befolkningen som er 80 år eller eldre skal kunne få plass.

Til tross for regjeringens løfter i omsorgsplanen, synker likevel det relative antallet sykehjemsplasser for de over 80 år. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var dekningsgraden 17,7 prosent for 2007. Legeforeningen ser derfor grunn til uro over at det fortsatt er langt frem til målet om en dekningsgrad på 25 prosent.

- Samtidig som antall sykehjemsplasser bør økes, må kvaliteten på det medisinske tilbudet på sykehjemmene styrkes gjennom økt legebemanning. Det er viktig å skille mellom omsorgsboliger og sykehjem. Utbygning av omsorgsboliger kan ikke erstatte sykehjemsplasser, sier Legeforeningens president Torunn Janbu i en kommentar.

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene