Positive til Norsk helsenett

- Det inntrykk oppslaget i "Mandag Morgen" 2.6. 08 har skapt om at vi er kritiske til Norsk helsenett, er feil, sier leder i Allmennlegeforeningen Jan Emil Kristoffersen.

- Det er ikke slik at Allmennlegeforeningen anser at Norsk helsenett er problemet som bremser den digitale utviklingen i Helse-Norge. Vi opplever NHN som en seriøs, ryddig og hardt arbeidende aktør. Jeg er derfor bekymret for at den unyanserte fremstillingen gjennom overskriften i "Mandag Morgen" gir et feilaktig inntrykk av allmennlegeforeningens holdning til norsk helsenett. Oppslaget skaper et feilaktig inntrykk av at AF oppfatter Norsk helsenett som hovedproblemet i utvikling av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten, sier han.

Kristoffersen Jan Emil
Jan Emil Kristoffersen

Ellen Juul Andersen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene