Reagerer på innspill om lovregulering av elektronisk kommunikasjon

- Vi er svært overrasket over at statsråden nå igjen signaliserer en lovregulering av plikten til å kommunisere elektronisk med NAV.

Det sier Jan Emil Kristoffersen, leder for Allmennlegeforeningen, i en kommentar til at helse- og omsorgsministeren i en pressemelding etter Kick off for "Meldingsløftet" tirsdag 29. april, ga uttrykk for at Regjeringen i vår også fremmer lovforslag som gir hjemmel til å kreve at leger plikter å bruke elektronisk innsending av legeattester og sykmeldinger til NAV. Den skal også gi hjemmel for å stille lignende krav for alle personellgrupper som praktiserer på trygdens regning.

- I følge Norsk Helsenett er nå 90 % av allmennlegene påkoblet nettet og i stand til å sende elektronisk til NAV. Når sending av sykmelding mm. elektronisk til NAV har gått saktere enn forventet skyldes det ikke manglende evne eller vilje til å kommunisere med NAV, men legenes behov for at NAV etterlever inngåtte avtaler om direkte oppgjør som sikrer legers rettsikkerhet, sier Kristoffersen.

- Legeforeningen og NAV er nå i en meget god prosess om avtaleverket, og det er derfor uforståelig at statsråd Brustad vil pålegge tjenester som partene selv er i ferd med få til på aller beste måte. En lov- eller forskriftsregulering nå vil bare føre til kraftige reaksjoner, uvilje og store forsinkelser i det som nå tegner seg på kort sikt som ellers meget gode prosesser, sier lederen for Allmennlegeforeningen.

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene