Reidun Førde – første vinner av Akademikerprisen

Professor Reidun Førde er i dag hedret av Akademikerne for sin innsats med å belyse vanskelige veivalg og etiske dilemmaer i helsevesenet.

Det var en tydelig stolt og rørt prisvinner som mottok Akademikerprisen 2008 på Akademikernes rådskonferanse på Grand Hotel i Oslo i dag.

- Dette var uventet, men gledelig og svært inspirerende. Jeg har aldri fått en slik utmerkelse før og er selvsagt stolt, rørt og takknemlig. Jeg opplever at etikkarbeidet gjennom dette blir løftet fram som en viktig del av faglig og akademisk arbeid. Det er spesielt hyggelig å få vite at juryen var enstemmig, sier Reidun Førde.

forde_akademikerpris
Juryleder Dag Bastholm og prisvinner Reidun Førde. Foto K E. Braaten

- Uredd
Prisen, som deles ut for aller første gang i år, består av en pengesum på 200 000 kroner og en bronseskulptur av Nico Widerberg kalt Tanker.

- Det er en ære å dele ut den aller første Akademikerprisen til en så markert forsker og en så flott representant for den akademiske frihet. Vi har spesielt lagt vekt på Reidun Førdes evne til å belyse vanskelige veivalg og etiske dilemmaer. På en klar måte har hun løftet frem og drøftet temaer som angår oss alle: prioriteringer innen helsevesenet, nødvendigheten av åpenhet rundt kollegers feil og verdispørsmål knyttet til behandling av pasienter ved livets slutt. Reidun Førde fremstår som uredd både i det offentlige rom og blant faglige kolleger. Hun har turt å åpne debatter der mange tier, sier juryleder for Akademikerprisen Dag Bastholm.

Kvalitetssikrer for faget
I sitt prisforedrag snakket Reidun Førde om hva hun anser som de store etiske utfordringene for dagens leger og hva som må gjøres for å styrke etikkarbeidet. Hun fremhevet at etikkarbeidet er en kvalitetssikrer for faget: at dets mål er å gjøre medisinsk praksis bedre både for de som arbeider i helsetjenesten og for pasienter og pårørende.

Reidun Førde er født i Sogn og Fjordane i 1950 og er i dag professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Førde ble utdannet cand. med i 1978. Hun har arbeidet som lege ved sykehusene i Moss og Sarpsborg og som allmennpraktiker i Rygge og ved Frogner Helsesenter i Oslo. Førde tok doktorgraden i 1995 og ble samme år tilsatt som seniorforsker i medisinsk etikk ved Legeforeningens forskningsinstitutt. Hun har vært professor ved Universitetet i Oslo siden 2000. Førde var medlem av Lønning II-utvalget om prioriteringer i helsevesenet (1997). Hun ble medlem av Rådet for legeetikk i 1994 og var leder fra 1998 til 2005. Hun har vært medlem av Nasjonalt råd for prioritering av helsetjenester.

Akademisk frihet og kunnskapsformidling
Akademikerprisen skal normalt tildeles norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling og for å oppmuntre til videre innsats. Prisen vil bli delt ut årlig og finansieres ved at samtlige 13 medlemsforeninger i Akademikerne betaler inn to kroner per yrkesaktivt medlem.

Juryen har bestått av Dag Bastholm, Arkitektenes Fagforbund (leder), Jorunn Fryjordet, Den norske legeforening, Terje Olav Moen, Tekna og Jon Stordrange, Siviløkonomene.

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene