Ressursene styrer

For lav sykehjemslegebemanning og for lav bemanning på sykehjemmene generelt preger situasjonen ved mange sykehjem.

Det er ressurssituasjonen som styrer, sier Svein Aarseth, fastlege og leder av Oslo legeforening. Han viser bl.a. til oppslag i Aftenposten der det fremgår at eldre på sykehjem ofte blir gående lenge på medisiner som er ment for korttidsbruk.

- Helsetilstanden til eldre svinger veldig, men sykehjemslegene har ofte ikke tilstrekkelig tid til å vurdere pasientenes ulike behov for medisiner over tid, sier Aarseth. - Feil bruk eller overforbruk av medisiner gir dessuten en rekke bivirkninger, sier han, og mener det også er et generelt problem på sykehjem at pasientene ofte ikke får nok næring og væske.

- For eldre som ikke klarer å følge opp næringsinntaket selv, kan det være et problem sier Svein Aarseth.

Les også:

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene