Startet forhandlingene for sykehuslegene

- Vi har forventninger om forhandlinger i et godt og konstruktivt klima. Hovedavtalerevisjonen og den konstruktive prosessen om et nytt forhandlingssystem for sykehusene gir oss grunn til optimisme, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Tirsdag startet forhandlingene for sykehuslegene.

Janbu er nestleder i Akademikerne helse, som er forhandlingspart for arbeidsgiversiden Spekter. Det har vært mye snakk om sosiale bestemmelser, og presidenten understreker at alle hovedsammenslutningene skal forhandle samlet om disse bestemmelsene.

Janbu sier at man tidligere har hatt utfordringer med forhandlingssystemet fordi staten er i en monopolsituasjon som eier.
- I fjor fikk vi laget et eget forhandlingssystem for sykehusene i Spekterområdet. Nå håper vi på et ryddig oppgjør, sier hun.
85 prosent av medlemsmassen som det forhandles for under Akademikerne helse, er leger.

Les mer

Cecilie Bakken
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene