Trygghet og forutsigbarhet er det viktigste

Legeforeningen tar ikke stilling til antall akuttsykehus eller hvor disse skal ligge, men presiserer hva som må være innholdet i et sykehus dersom det skal ha akuttfunksjoner.

Det skriver Torunn Janbu, Legeforeningens president i debattartikkelen "Trygghet det viktigste" i Aftenposten torsdag 23. oktober.

- Sykehus må kunne gi fullverdig diagnostikk og behandling for de vanligste sykdommene. Det skaper trygghet og forutsigbarhet, skriver hun.

Artikkelen er et tilsvar til Aftenpostens artikkel "Strid i Legeforeningen" lørdag 18. oktober

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene