Vil ha psykologer hos fastlegene

I en ny rapport foreslår Helsedirektoratet å samlokalisere psykologer med fastleger.

Over flere år har Helse- og omsorgsdepartementet påpekt mangel på psykologkompetanse i kommunene. Høsten 2007 inviterte derfor Helsedirektoratet en rekke organisasjoner, deriblant Legeforeningen, til to bredt sammensatte arbeidsgrupper og en referansegruppe. De skulle utarbeide forslag til varige ordninger for å sikre rekruttering, stabilitet og en best mulig utnyttelse av psykologkompetanse i kommunale helsetjenester.

Et viktig tema i rapporten er hvordan psykologenes kompetanse kan utnyttes best mulig i samarbeid med fastlegene og annet helsepersonell. Det blir blant annet foreslått å samlokalisere psykologer med fastleger.

- Psykologene kan bidra med utredning, behandling og oppfølging, i tillegg til veiledning av annet personell og rådgiving til foreldre. De kan også bidra i planlegging og med forebyggende arbeid, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Helsedirektoratet.

Kristoffersen Jan Emil
Jan Emil Kristoffersen

Leder for Allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen er positiv til samlokalisering.
- Hvis psykologer skal bli en ordinær del av de kommunale helsetjenestene, er det nødvendig med et nært samarbeid med fastlegene for å kunne tilby koordinerte tjenester. Da bør samlokalisering prøves ut, sier han.
 
Først til fastlegen
For å gi alle pasienter rask tilgang til bred kompetanse og trygghet om ett sted å henvende seg, presiserer Legeforeningen at førstekontakt må fortsette å være fastlegen.

- Når psykisk syke barn og voksne trenger behandling, må de være trygge på hvor de skal henvende seg. De må også være sikret en bred helhetsvurdering av problemene ved førstegangskontakt. Det er avgjørende for at god diagnostisering og riktig behandling kan komme raskt i gang, understreker Kristoffersen.
 
- Flere opplever allerede i dag at helsetjenesten ofte er oppstykket, tilfeldig og uten systematisk koordinering. Direkte tilgang til helsepersonell med nisjekompetanse svekker muligheten for riktig prioritering av de sykeste. Det resulterer gjerne i flere henvisninger til spesialisthelsetjenesten, legger han til.

Andre foreslåtte tiltak i rapporten er blant annet stimuleringstilskudd til kommuner som ansetter psykologer, finansiering av spesialisering for kommuneansatte psykologer og utvikling av faglige nettverk.

Les mer:

Anne Winsnes Rødland
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene