Vil styrke rettighetene til barn av pasienter

Legeforeningen støtter forslaget om å bedre rettsstillingen til barn av pasienter med alvorlige sykdommer og skader, men mener dette må gjøres på en annen måte.

- Barn som er pårørende har etter dagens pasientrettighetslov i liten grad selvstendig rett til å få informasjon eller annen oppfølging fra helsetjenesten. Legeforeningen mener at det er viktig med tiltak for å bedre rettsstillingen til barn av pasienter som er psykisk syke, rusmiddelbrukere eller som har alvorlig somatisk sykdom eller skade, sier Legeforeningens president Torunn Janbu. Men hun understreker samtidig behovet for justeringer i myndighetens forslag slik at dette fremstår som en pasientrettighet og ikke som et unntak fra taushetsplikten.

Torunn Janbu
Torunn Janbu

- Vi mener det er av stor betydning at slik lovgivning er gjennomtenkt og tilgjengelig noe som ikke er oppfylt i denne saken. Legeforeningen har derfor gitt departementet forslag om hvordan ordningen bør reguleres for å være tilgjengelig for brukere, pasienter og helsepersonell, sier legepresidenten.

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene