- Uakseptabelt at gravide leger mister jobben

Helse- og omsorgsministeren tok avstand fra å bruke graviditet som grunnlag for oppsigelse og dårlig behandling i sykehus på Legeforeningens landsstyremøte i dag.

Foruten statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og Legeforeningens president Torunn Janbu, besto panelet i den helsepolitiske debatten av leder i Helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H) og komitémedlemmene Kari Kjønaas Kjos (Frp) og Kjersti Toppe (Sp).

Nesten alle leger i spesialisering er ansatt i midlertidige stillinger og svært mange er i korte vikariater helt ned til tre måneder. Legeforeningen har pekt på at utrygge ansettelsesforhold bidrar til betydelige arbeidsmiljøutfordringer i sykehusene. Mange kvier seg for å si fra om ting som ikke fungerer og dette kan gå på bekostning av faglig forbedring og robuste fagmiljøer.

- Regjeringen må ta et politisk ansvar for å fjerne midlertidige stillinger i sykehus. Dette er en ukultur som har fått utvikle seg uten at noen har grepet inn, sa Toppe. - Det er ikke bra at mange leger er 41 år før de får fast stilling, tilføyde statsråden.

Strøm-Erichsen understreket at det må la seg gjøre å kombinere bedre stillingsvern og hensiktsmessig legefordeling i sykehusene. - Jeg er opptatt av å gå inn i denne problemstillingen og gjøre noe med det, sa hun.

Den anledningen får hun allerede i morgen, fredag. Da skal hun møte i Stortinget for å svare på en interpellasjon fra Bent Høie om hva hun vil gjøre med den omfattende bruken av midlertidige stillinger i sykehus og alle de negative konsekvensene dette medfører.

Knut E. Braaten og Miriam Kvanvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene