12 års samarbeid om menneskerettigheter

Legeforeningen og organisasjonen Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) har siden 1998 stått sammen mot tortur. I år feirer HRFT 20-årsjubileum.

Legeforeningens menneskerettighetsutvalg, president Torunn Janbu og flere organisasjoner fra mange land deltok på jubileumsmarkeringen i slutten av oktober på øya Heybeliada i Marmarahavet. Det tyrkisk-norske-samarbeidet har i hovedsak vært knyttet til konferanser rettet mot leger og annet helsepersonell ved behandlingssentre for torturofre, spesielt senteret i byen Diyarbakir i det kurdiske området. Den tyrkiske legeforening har deltatt i samarbeidet.

Arenaer for erfarings- og kunnskapsutveksling
- Målet med disse konferansene har vært å utveksle erfaringer og videreutvikle kunnskaper innen diagnostisering og behandling av personer som har vært utsatt for tortur, sier Torunn Janbu. - Det har deltatt både norske og tyrkiske forelesere. De tyrkiske bidragsyterne har bred kompetanse og erfaring med behandling av torturofre.

Det har også blitt arrangert seminarer om fengselshelse. Janbu forteller at flere av møtene har blitt overvåket av tyrkisk sikkerhetspoliti.

- Uvurderlig innsats
- HRFT gjør en uvurderlig innsats i kampen mot tortur og behandling av ofre. Flere av dem som arbeider for organisasjonen har selv fått kjenne hvordan det er å arbeide for menneskerettigheter i Tyrkia gjennom politiforfølgelse og fengsling, sier hun.

Legeforeningen ser frem til å fortsette dette viktige menneskerettighetssamarbeidet. I tillegg til Janbu, besto delegasjonen på jubileumsmarkeringen av Eline Tholeifsson (leder Legeforeningens menneskerettighetsutvalg) og Bjørn Oscar Hoftvedt (sekretariatet).

Se også
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) 

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene