Søkeresultat: Arbeidsmiljø

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Faste stillinger og ny overenskomst

Vi gleder oss over helseministerens beslutning om faste stillinger for leger i spesialisering. Ny overenskomst med Spekter bidrar også til stabile arbeidsforhold og ro, skriver Torunn Janbu.

Fra presidenten: Politisk enighet om faste legestillinger

Vi er svært tilfreds med at vi i år fikk politisk gjennomslag for at leger i spesialisering skal være i faste stillinger, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Fra presidenten: Et inkluderende arbeidsliv

Når arbeidsgivere og arbeidstakere er enige om å gjøre arbeidsplassen god, skapes et godt grunnlag for produksjon og kompetanseutvikling, skriver Torunn Janbu

Fra presidenten: Felles innsats for et inkluderende arbeidsliv

Målet om lavere sykefravær krever felles innsats av arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV og lege, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

4 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Arbeidsmiljø