Søkeresultat: Arbeidsrett

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Tiltak for å redusere sykefravær i helse- og omsorgssektoren

- Mye kan gjøres for å redusere sykefraværet i helse- og omsorgssektoren, sier leder i Yngre legers forening (Ylf) Hege Gjessing ved fremleggelsen av Almlidutvalgets innstilling i dag.

Usikkert om årsaker til fylkesvise sykmeldingslengder

- Det er ikke grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om årsaker til fylkesvise forskjeller i sykmeldingslengde, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

Faste stillinger og ny overenskomst

Vi gleder oss over helseministerens beslutning om faste stillinger for leger i spesialisering. Ny overenskomst med Spekter bidrar også til stabile arbeidsforhold og ro, skriver Torunn Janbu.

- Sanksjoner må være forutsigbare

Men Legeforeningen har større tro på at andre virkemidler vil redusere sykefraværet i Norge.

Vaktordninger under press

- Legeforeningen har i mange år jobbet for trygge vaktordninger ved sykehus. Vi har dessverre møtt betydelig motstand fra Spekter og arbeidsgivere, sier president Torunn Janbu.

- Raskere tilbake bør avvikles

Raskere tilbake bidrar ikke til kortere sykefravær og er ikke lønnsomt for samfunnet. Dagens ordning bør derfor avvikles, mener Legeforeningen.  

Uaktuelt med sanksjoner

- Faglige veiledere i sykmeldingsarbeid skal ikke knyttes til sanksjoner. Det garanterte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) på Legeforeningens landsstyremøte.

Viktig interpellasjon i Stortinget om midlertidige stillinger

- Vi skal jobbe videre for å få flest mulig faste stillinger for sykehusleger.

- Uakseptabelt at gravide leger mister jobben

Helse- og omsorgsministeren tok avstand fra å bruke graviditet som grunnlag for oppsigelse og dårlig behandling i sykehus på Legeforeningens landsstyremøte i dag.

Juridisk tvilsomt med midlertidige stillinger

Ansettelsesforholdet for leger i spesialisering vekker stor interesse. 

Fra presidenten: Et inkluderende arbeidsliv

Når arbeidsgivere og arbeidstakere er enige om å gjøre arbeidsplassen god, skapes et godt grunnlag for produksjon og kompetanseutvikling, skriver Torunn Janbu

Ny IA-avtale: - Et skritt i riktig retning

Reduksjon i sykefraværet og et mer inkluderende arbeidsliv vil kreve målrettet arbeid fra alle berørte parter.

Fra presidenten: Felles innsats for et inkluderende arbeidsliv

Målet om lavere sykefravær krever felles innsats av arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV og lege, skriver Torunn Janbu i Tidsskriftet

Arbeidsplassen - den sentrale arena i sykefraværsarbeidet

Ekspertgruppens forslag om å vektlegge aktivitet og tidlig tilrettelegging på arbeidsplassen er viktig for å få ned sykefraværet.

Ønsker veiledende sykmeldingsperioder

Legeforeningen vil styrke legens beslutningsgrunnlag i sykmeldingsarbeidet.

15 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Arbeidsrett